Joost Adriaen Denijs Reijnen ±1580
                 
Cornelis Joost Adriaens ±1610
   
Jan Joost Adriaens ±1620
                 
Adriaen Cornelis Joost Haens *1645
 
Joost Jan Joosten *1654
 
Jan Jan Joosten *1659
                 
Cornelis Adriaen Haens *1671
 
Gerard Adriaen Haens *1674
 
Peter Adriaen Haens *1679
 
Jacob Joost Haens *1695
   
                 
       
Adriaen Peter Haens *1702
       
               
index achternamen


parenteel van Peter Adriaen Haens
1701 Peter Adriaen Haens j:m: oudt 22 jaar wonende aen de Reidt met Marij Cornelis de Jongh j:d: oudt 21 jaar wonende aen de Stock-Hasselt beide geboorten tot Tilborgh, en geassisteert met haer vaeders
ondertrouwt den 10 september, getrouwt den 25 dito.

Bron: Tilburg - Nederduits Gereformeerd Gemeente - trouwboeken 1701-1734 register 16 folio 12

1.1.1.3 Peter Adriaen Haens is geboren in 1679 in Tilburg, zoon van Adriaan Cornelis Joost Haens en Anna Peter Cornelis Donders. Hij is gedoopt op dinsdag 7 november 1679 in Tilburg. Peter Adriaen is overleden in 1759, 80 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 22 november 1759 te Tilburg.
Adressen:
Tilburg Rijt
Tilburg Stokhasselt
Peter Adriaen trouwde, 21 jaar oud, op zondag 25 september 1701 in Tilburg met Maria Cornelis Hendricks (Marij) de Jongh, 18 jaar oud, nadat zij op zaterdag 10 september 1701 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Maria Cornelis Hendricks is geboren in 1682 in Tilburg, dochter van Cornelis Hendrick Jan Hendricx en Peternella Marten van Duisel. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1682 in Tilburg. Marij is overleden in 1740, 58 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14 januari 1740 te Tilburg.
Adres:
Tilburg Stokhasselt
Vermelding:
1722    Schepenbank (Compareerde voor etc. Jenneken Joost Momboirs geassisteert met Adriaen Adriaen Eeltjens, hare man ende vooght in desen de welcke heeft geboden hare blijckende penningen, die sij verclaerde hare eijgen te wesen, omme metten reghten van naederschappen te lossen vrijen, ende quijten soo doet mitsdesen, een huijs ende aengelagh groot ontrent drie loopensaten ofte wel soo groot ende cleijn als het selve gestaen ende gelegen is onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, belast met vijftien stuijvers siaers aenden heer rentmeester Tengnagel tot s’Bosch, item noch negen duijten chijns siaers aende conventualen van Tongerlo als Martinus Cornelis Hendricx, en Hendrien des selfs meerderjarige suster, Peter Haens als in huwelijck hebbende Maria Cornelis Hendricx, Jan Anthonij van Asten als in huwelijck hebbende Jenneken Cornelis Hendricx, en Jan Boor als in huwelijck hebbende Jennemaria Cornelis Hendricx, opden 17e december 1721 voor schepenen alhier hebben ewegh gevest, opgedragen ende overgegeven aen Adriaen Jan de Cort, gelovende der halve super se et bona, in desen allen meer te doen ende naer te comen t’gene een naederman naer costume locael schuldigh ende gehouden is te doen, actum den negenentwintighsten meij seventien hondert twee en twintigh cooppenn et slagen 286 gulden.
Bron: Tilburg R-1722-14-432-84r)

Kinderen van Peter Adriaen en Marij:
1 Adriaan Peter (Ariaen) Haens, geboren in 1702 ⇒ volgt 1.1.1.3.1.
2 Bartholomeus Peter Haens, geboren in 1704 ⇒ volgt 1.1.1.3.2.
3 Norbert Peter (Bert) Haens, geboren in 1706 ⇒ volgt 1.1.1.3.3.
4 Peeter Peeter (Pero) Haens, geboren in 1708. Hij is gedoopt op maandag 20 augustus 1708 in Tilburg. Pero is overleden na 1758, minstens 50 jaar oud.
Beroep:
1754    knecht (knegt van Jan Gijsbert van den Broek)
5 Jan Peter Haens, geboren in 1710 ⇒ volgt 1.1.1.3.4.
6 Maria Anna Haens, geboren in 1713. Zij is gedoopt op zaterdag 25 februari 1713 in Tilburg. Maria Anna is overleden in 1750, 37 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 22 juli 1750 te Tilburg.
Adres:
1749    Tilburg Stokhasselt
Maria Anna trouwde, 36 jaar oud, op maandag 12 mei 1749 in Tilburg met Adriaan Willem van Gorp, 40 jaar oud, nadat zij op vrijdag 25 april 1749 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan Willem is geboren in 1708, zoon van Wilhelmus Adriaen van Gorp en Maria Adam Brocken. Hij is gedoopt op maandag 6 augustus 1708 in Tilburg. Adriaan Willem is overleden vóór 1776, ten hoogste 68 jaar oud.
Adres:
vanaf 1732 tot 1762    Tilburg Stokhasselt
7 Francis Peter Haens, geboren in 1715. Hij is gedoopt op donderdag 7 november 1715 in Tilburg. Francis Peter is overleden in 1739, 24 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 11 december 1739 te Tilburg.
Adres:
Tilburg Stokhasselt
8 Adriana Maria Haens, geboren in 1718. Zij is gedoopt op vrijdag 18 februari 1718 in Tilburg. Adriana Maria is overleden op een onbekende dag in augustus 1723, 5 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 augustus 1723 te Tilburg.
9 Theresia Peter (Trees) Haens, geboren in 1720. Zij is gedoopt op dinsdag 24 september 1720 in Tilburg. Trees is overleden in 1800, 80 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 4 juni 1800 te Tilburg.
Adressen:
1745    Tilburg Stokhasselt
1800    Tilburg West-Heikant
Trees trouwde, 25 jaar oud, op zondag 31 oktober 1745 in Tilburg met Joannes Baptista (Jan Baptist) van Iersel, 35 jaar oud, nadat zij op zaterdag 16 oktober 1745 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Joannes Baptista is geboren in 1710, zoon van Gijsbert Gerrit van Iersel en Cornelia Jan Claessen. Hij is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1710 in Tilburg. Jan Baptist is overleden in 1789, 79 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 30 oktober 1789 te Tilburg.
Adressen:
Tilburg West-Heikant
vanaf 1745 tot 1789    Tilburg Stokhasselt
10 Jan Antonij Peter (Antonij) Haens, geboren in 1723 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.
11 Augustinus Haens, geboren in 1729 ⇒ volgt 1.1.1.3.6.

1.1.1.3.2 Bartholomeus Peter Haens is geboren in 1704, zoon van Peter Adriaen Haens en Maria Cornelis Hendricks (Marij) de Jongh. Hij is gedoopt op vrijdag 4 april 1704 in Tilburg. Bartholomeus Peter is overleden na 1756, minstens 52 jaar oud.
Adres:
vanaf 1730 tot 1756    Tilburg Stokhasselt
Vermelding:
19-05-1756     (Op heeden dato deeses hebben wij Arnoldus van Asten en Theodorus Conradi scheepenen en Johan Roessing geswooren clercq van den secretaris der heerlijkheeden van Tilborg ende Goirle ter requisitie en in presentie van den weledel gestrengen heer Hendrik Maes drossaert der voornoemde heerlijkheeden, door den chirurgijn Mooring sien verbinden den persoon van Bartholomeus Haens out 53 jaeren woonende alhier aen de Stokhasselt, den welken had een kleijne wonde op de linker zijde vant hooft met een sware contusie tgeene den patient verclaert hem toegebragt te sijn door Willem Martinus de Jong woonende alhier aent Craijven op sondag laest leeden den 16e deser maent meij 1756 ontrent een quartier uurs voor sonnen ondergang in de publiecque straet van den Heijkant na de Stokhasselt die van voor het huijs van Jan Goijaert Mutsaers afkomt)
Notariele Akte:
24-05-1751    Erfdeling Bartholomeus Peter Haans en Adriaan Peter Broeckmans
Bartholomeus Peter trouwde, 26 jaar oud, op zondag 30 juli 1730 in Tilburg met Adriana Peter Broeckmans, 34 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 juli 1730 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Adriana Peter is geboren in 1695 in Tilburg, dochter van Peter Adriaen Jan Broeckmans en Geertruijt Cornelis Meenen. Zij is gedoopt op maandag 17 oktober 1695 in Tilburg. Adriana Peter is overleden in 1740, 45 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14 juli 1740 te Tilburg.
Notitie bij Adriana Peter: geen kinderen
Adres:
vanaf 1730 tot 1740    Tilburg Stokhasselt

Kind van Bartholomeus Peter en Adriana Peter:
1 n.n. Haens, geboren op een onbekende dag in december 1731 in Tilburg. n.n. is overleden op een onbekende dag in december 1731 in Tilburg, 0 dagen oud. n.n. is begraven op zaterdag 8 december 1731 te Tilburg.

1.1.1.3.3 Norbert Peter (Bert) Haens is geboren in 1706, zoon van Peter Adriaen Haens en Maria Cornelis Hendricks (Marij) de Jongh. Hij is gedoopt op donderdag 22 april 1706 in Tilburg. Bert is overleden in 1747, 41 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 8 juli 1747 te Tilburg.
Adressen:
1729    Tilburg Korvel
1731    Tilburg Veldhoven
1747    Tilburg Heuvel
Bert trouwde, 23 jaar oud, op zondag 28 augustus 1729 in Tilburg met Maria Adam (Marij) van Gils, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 12 augustus 1729 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Maria Adam is geboren in 1708, dochter van Adam Cornelis Willem van Gils en Margareta Adriaen (Margriet) Zegers. Zij is gedoopt op maandag 28 mei 1708 in Tilburg. Marij is overleden vóór 1775, ten hoogste 67 jaar oud.
Adressen:
Oisterwijk
1729    Tilburg Veldhoven

Kinderen van Bert en Marij:
1 Maria Elisabeth Haens, geboren in 1731. Zij is gedoopt op dinsdag 27 februari 1731 in Tilburg. Maria Elisabeth is overleden op een onbekende dag in augustus 1731, 0 dagen oud. Zij is begraven op zaterdag 25 augustus 1731 te Tilburg.
2 Cornelis Haens, geboren in 1732. Hij is gedoopt op zaterdag 12 juli 1732 in Tilburg. Cornelis is overleden vóór 1748, ten hoogste 16 jaar oud.
3 Petronilla (Pieternel) Haens, geboren in 1733. Zij is gedoopt op woensdag 16 september 1733 in Tilburg. Pieternel is overleden op maandag 29 november 1802, 69 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 2 december 1802 te Hooge Mierde.
Notitie bij Pieternel: Blijkens een borgbrief vertrekt Pieternella Norbart Haans, gehuwd met Hendrik Geerts, rond 30 maart 1764 van Tilburg naar Hooge Mierde.
Adressen:
Tilburg Kerk
vanaf 30-03-1764    Hooge Mierde
Pieternel trouwde, 29 jaar oud, op zondag 24 april 1763 in Tilburg met Henricus (Hendrik) Geerts, 36 jaar oud, nadat zij op zaterdag 2 april 1763 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Henricus is geboren in 1726, zoon van Antonius Henricus (Antonie Hendrik) Gerrits en Elisabetha Leijtens. Hij is gedoopt op dinsdag 7 mei 1726 in Hooge Mierde. Hendrik is overleden in 1793, 67 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 mei 1793 te Hooge Mierde.
Adressen:
Hooge Mierde
vanaf 30-03-1764    Hooge Mierde
4 Gertrudis (Geertruijd) Haens, geboren in 1735. Zij is gedoopt op woensdag 12 oktober 1735 in Tilburg. Geertruijd is overleden op dinsdag 17 februari 1818 om 09:00 in Antwerpen (B), 83 jaar oud. Geertruijd bleef ongehuwd.
5 Anna Maria (Annemie) Haens, geboren in 1737. Zij is gedoopt op donderdag 23 mei 1737 in Tilburg. Annemie is overleden in 1786 in Berkel, 49 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 3 januari 1786 te Oisterwijk.
Adressen:
Tilburg
1765    Venloon
vanaf 28-09-1765    Hilvarenbeek
Annemie trouwde, 27 jaar oud, op zondag 28 april 1765 in Loon op Zand met Joannis Martinus (Jan) van Tuijl, 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 13 april 1765 in Venloon in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 april 1765 in Loon op Zand. Joannis Martinus is geboren in 1732 in Haaren, zoon van Martinus van Tuijl en Maria Appels. Hij is gedoopt op maandag 21 juli 1732 in Haaren. Jan is overleden in 1797 in Berkel, 65 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 7 april 1797 te Berkel-Enschot.
Adressen:
Haaren
Cromvoirt
6 Peter Haens, geboren in 1739. Hij is gedoopt op maandag 9 februari 1739 in Tilburg. Peter is overleden vóór 1748, ten hoogste 9 jaar oud.
7 Margareta (Margo) Haens, geboren in 1741. Zij is gedoopt op woensdag 8 maart 1741 in Tilburg. Margo is overleden op vrijdag 23 februari 1810 in Tilburg, 69 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 24 februari 1810 te Tilburg.
Adressen:
1772    Tilburg
1810    No. 1283, Tilburg Kerk
Borgbrief:
16-04-1772    Plaats afgifte Tilburg, ingekomen Haaren.
Margo trouwde, 31 jaar oud, op zondag 3 mei 1772 in Helvoirt met Martinus Cornelis (Martien) Verhoeven, 52 jaar oud, nadat zij op zaterdag 18 april 1772 in Helvoirt in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 3 mei 1772 in Haaren. Martinus Cornelis is geboren in 1719, zoon van Cornelius Martinus Verhoeven en Hendrica Petrus Vuchts. Hij is gedoopt op maandag 7 augustus 1719 in Haaren. Martien is overleden in 1787, 68 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 3 maart 1787 te Haaren.
Adres:
vanaf 1745 tot 1772    Haaren
8 Adamus Haens, geboren in 1742. Hij is gedoopt op maandag 5 maart 1742 in Tilburg. Adamus is overleden in 1742, 0 dagen oud. Hij is begraven op zondag 30 december 1742 te Tilburg.
9 Maria Catharina Haens, geboren in 1743. Zij is gedoopt op donderdag 19 december 1743 in Tilburg. Maria Catharina is overleden na 1748, minstens 5 jaar oud.
10 Adamus (Adam) Haens, geboren in 1745 ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.
11 Francis Norbert Haens, geboren in 1747. Hij is gedoopt op woensdag 22 maart 1747 in Tilburg. Francis Norbert is overleden na 1768, minstens 21 jaar oud.


Antwerpen (1782) 
zicht op Walburg vanaf de Schelde kaai Antwerpen - Burchtwijk met het Vleeshuys en Sint Walburgis kerk (1565)


Norbart Peter Haans en Marij Adams van Gils trouwen op 28 augustus 1729 in Tilburg. Zij krijgen 11 kinderen, waarvan de op één na jongste, Adamus Haens, wordt gedoopt op 14 oktober 1745. Zijn vader Norbert overlijdt wanneer hij 2 jaar is. Moeder Marij hertrouwt in 1748 met Nicolaas Frans Vughts. Het gezin telt dan 9 kinderen.Marij is overleden na 1758 maar voor 1775, het jaar waarin Nicolaas opnieuw trouwt en gaat wonen onder Oisterwijk.

De laatste vermelding met betrekking tot Adam Haens in Tilburg die wij gevonden hebben is in de Eden van Voogden 9 januari 1758 wanneer Peeter Martinus de Jong als voogd en oom Jan Peter Haans als toeziender worden aangesteld.

Op maandag 8 april 1782 komen wij Adam pas weer tegen als hij trouwt in de Sint Walburgiskerk in Antwerpen met Gertrude Janssens uit ’s Gravenwezel. Hiermee wordt Adam de stamvader van de “Antwerpse tak” van de familie Haans. Waar de familienaam op de trouwakte van zijn ouders nog geschreven werd als Haans, wordt die voor Adam en nakomelingen steeds geschreven als Haens, gelijk aan de vermelding in zijn doopakte.

De drie kinderen die worden geboren uit het huwelijk van Adam en Gertrude (Joannes Baptista, Norbert en Frans) worden allen gedoopt in Walburg wat het aannemelijk maakt dat zij woonden in de Burchtwijk. Bij de rechttrekking van de Scheldekaaien in 1880 is deze oudste wijk van Antwerpen wijk grotendeels verdwenen.1782 aprilis 8. Adamus Haens ex. Tilborgh, altatis 35 annorum et Gertrudis Janssens ex Schrawesel, at. 36 annorum coram me supra scripto pastore ae testibus Joannes Anthonio Looremans et Gabriele Fransen
[parochieregister Sint Walburgis, Antwerpen, 8 april 1782]

1.1.1.3.3.1 Adamus (Adam) Haens is geboren in 1745, zoon van Norbert Peter (Bert) Haens en Maria Adam (Marij) van Gils. Hij is gedoopt op donderdag 14 oktober 1745 in Tilburg. Adam is overleden op zondag 11 februari 1816 om 10:00 in Antwerpen (B), 71 jaar oud.
Adressen:
±1765    Helvoirt
vanaf 1782 tot 1816    Antwerpen (B)
1816    sector 3 No.1208, Antwerpen (B)
Beroepen:
1805    laitier (melkman)
vanaf 1806 tot 1810    vacher (koeherder)
vanaf 1812 tot 1816    journalier (dagloner)
Adam:
(1) trouwde met Gertrude Janssens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 8 april 1782 in Antwerpen (B). Gertrude is geboren in 1748, dochter van Joannis Janssens en Cornelia Cornelissen. Zij is gedoopt op zaterdag 13 januari 1748 in ’s Gravenwezel (B). Gertrude is overleden op donderdag 29 november 1804 om 07:15 in Antwerpen (B), 56 jaar oud.
Beroep:
1804    ménagère (huishoudster)

(2) trouwde, 59 jaar oud, op woensdag 10 april 1805 in Antwerpen (B) met Joanna Elisabeth (Jeanne) Janssens, 32 jaar oud. Joanna Elisabeth is geboren in 1772, dochter van Thomas Janssens en Marie Janssens. Zij is gedoopt op vrijdag 24 april 1772 in Antwerpen (B). Jeanne is overleden na 1810, minstens 38 jaar oud.

Kinderen van Adam en Gertrude:
1 Joannes Batista Haens, geboren op zondag 8 augustus 1784 om 09:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.1.
2 Norbertus Haens, geboren op zondag 8 augustus 1784 om 09:30 in Antwerpen (B). Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1784 in Antwerpen (B). Norbertus is overleden op woensdag 8 september 1784 om 04:00 in Antwerpen (B), 1 maand oud. Hij is begraven op donderdag 9 september 1784 te Antwerpen (B).
3 Franciscus (Frans) Haens, geboren op woensdag 23 april 1788 om 23:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.
Kinderen van Adam en Jeanne:
1 Joannes (Jean) Haens, geboren op vrijdag 4 april 1806 om 18:30 in Antwerpen (B). Jean is overleden op donderdag 1 september 1808 in Antwerpen (B), 2 jaar oud.
2 Norbert Francois Haens, geboren op woensdag 6 september 1809 om 19:00 in Antwerpen (B). Norbert Francois is overleden op maandag 15 januari 1810 in Antwerpen (B), 4 maanden oud.

82 Fragment adresboek Antwerpen 1840 (Elisabeth Fijnaerts)
1.1.1.3.3.1.1 Joannes Batista Haens is geboren op zondag 8 augustus 1784 om 09:00 in Antwerpen (B), zoon van Adamus (Adam) Haens en Gertrude Janssens. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1784 in Antwerpen (B). Joannes Batista is overleden op dinsdag 27 mei 1823 om 15:00 in Antwerpen (B), 38 jaar oud.
Notitie bij Joannes Batista: ondertekent / schrijft zijn naam als: Joannes Batista Haens
Beroepen:
schrijnwerker
meubelmaker
Joannes Batista trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1812 in Antwerpen (B) met Elisabeth Fijnaerts (afb. 82), 30 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1782, dochter van Joannes Fijnaerts en Joanna Maria van Dessel. Zij is gedoopt op donderdag 22 augustus 1782 in Berlaar (B). Elisabeth is overleden op zondag 11 december 1853 om 23:00 in Antwerpen (B), 71 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1838 tot 1840    Au Rosier 373 (S4), Antwerpen (B)
11-12-1853    Burgerlijk Gasthuis, Antwerpen (B)
Beroep:
vanaf 1838 tot 1840    fripière (handelaar(ster) in (gebruikte) kleding en meubelen)

Kinderen van Joannes Batista en Elisabeth:
1 Joseph Adam Haens, geboren op zondag 25 april 1813 in Antwerpen (B). Joseph Adam is overleden op vrijdag 27 januari 1815 in Antwerpen (B), 1 jaar oud.
2 Franciscus Leopold Haens, geboren op dinsdag 22 oktober 1816 in Antwerpen (B). Franciscus Leopold is overleden op zaterdag 14 oktober 1854 om 22:00 in Antwerpen (B), 37 jaar oud.
Beroep:
1855    schoenmaker
Franciscus Leopold bleef ongehuwd.
3 Maria Barbara Haens, geboren op donderdag 3 december 1818 in Antwerpen (B). Maria Barbara is overleden op donderdag 18 juli 1844 om 03:00 in Antwerpen (B), 25 jaar oud.
Adres:
1844    Burgerlijk Gasthuis, Antwerpen (B)
Beroep:
1844    naaister
Maria Barbara bleef ongehuwd.
4 Joannes Franciscus Haens, geboren op donderdag 23 november 1820 in Antwerpen (B). Joannes Franciscus is overleden op maandag 1 september 1823 om 14:30 in Antwerpen (B), 2 jaar oud.
5 Josephina Haens, geboren op maandag 25 augustus 1823 in Antwerpen (B). Josephina is overleden op donderdag 21 oktober 1875 om 18:30 in Antwerpen (B), 52 jaar oud.
Adres:
1875    Jodenstraat 5/2 (S3), Antwerpen (B)
Josephina trouwde met Franciscus Eugenius Augustus (August) de Winde.
Beroep:
1875    kleermaker

1.1.1.3.3.1.2 Franciscus (Frans) Haens is geboren op woensdag 23 april 1788 om 23:00 in Antwerpen (B), zoon van Adamus (Adam) Haens en Gertrude Janssens. Hij is gedoopt op donderdag 24 april 1788 in Antwerpen (B). Frans is overleden op donderdag 1 mei 1828 om 06:00 in Antwerpen (B), 40 jaar oud.
Beroepen:
1815    schoenmaker
vanaf 16-10-1815 tot 28-06-1819    soldaat (15e afdeling infanterie Nationale Militie (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden))
1817    fusilier (40 bataillon d’infanterie militie nationale)
vanaf 1823 tot 1828    voerman
Signalement:
1815    Signalement:
Lengte: 5 pieds 1 pouc.
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: ordinaire
Oogen: bruin
Neus: klein
Mond: klein
Kin: rond
Haar en wenkbraauwen: castagne
Bijzonderheden: pokdalig
Frans trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 19 februari 1817 in Antwerpen (B) met Maria Elisabeth van Groeningen, 20 jaar oud. Maria Elisabeth is geboren op woensdag 5 oktober 1796 om 00:00 in Antwerpen (B), dochter van Joannes Franciscus (François) van Groeningen en Maria Catharina (Catharina) Roosen. Maria Elisabeth is overleden op zaterdag 11 december 1869 om 05:30 in Antwerpen (B), 73 jaar oud.
Adressen:
1829    Antwerpen (B)
1869    Dambruggestraat 121 (S2), Antwerpen (B)
Beroep:
1842    wagenvoerster

Kinderen van Frans en Maria Elisabeth:
1 Joannes Baptista Haens, geboren op zondag 9 november 1817 om 09:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.
2 Maria Haens, geboren op woensdag 2 februari 1820 om 06:00 in Antwerpen (B). Maria is overleden op vrijdag 25 augustus 1826 om 22:00 in Antwerpen (B), 6 jaar oud.
3 Helena Haens, geboren op maandag 1 september 1823 om 12:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.2.

1.1.1.3.3.1.2.1 Joannes Baptista Haens is geboren op zondag 9 november 1817 om 09:00 in Antwerpen (B), zoon van Franciscus (Frans) Haens en Maria Elisabeth van Groeningen. Joannes Baptista is overleden op zondag 7 mei 1865 om 03:00 in Antwerpen (B), 47 jaar oud.
Beroepen:
1841    glasmaker
vanaf 1842 tot 1865    voerman
Joannes Baptista trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 3 november 1841 in Berchem (B) met Joanna Theresia Wuyts, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 24 oktober 1841 in ondertrouw zijn gegaan. Joanna Theresia is geboren op dinsdag 6 oktober 1818 om 23:00 in Antwerpen (B), dochter van Petrus Alexander Josephus (Alexander) Wuyts en Maria Catherina (Catherine) de Ley. Joanna Theresia is overleden op zaterdag 30 juni 1866 om 23:00 in Antwerpen (B), 47 jaar oud.
Beroep:
1866    arbeidster

Kinderen van Joannes Baptista en Joanna Theresia:
1 Maria Elisabeth Haens, geboren op vrijdag 26 augustus 1842 om 06:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.1.
2 Joannes Franciscus Haens, geboren op maandag 12 februari 1844 om 04:45 in Antwerpen (B). Joannes Franciscus is overleden op zondag 25 februari 1844 om 23:00 in Antwerpen (B), 13 dagen oud.
3 Joannes (Jan) Haens, geboren op maandag 7 april 1845 om 22:30 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.2.
4 Joannes Alexander (Alexander) Haens, geboren op woensdag 17 juni 1846 om 06:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.3.
5 Joanna Catherina Elisabeth Haens, geboren op zondag 17 september 1848 om 14:00 in Antwerpen (B). Joanna Catherina Elisabeth is overleden op vrijdag 4 september 1891 om 18:00 in Antwerpen (B), 42 jaar oud. Joanna Catherina Elisabeth trouwde met Joannes Maria Aloysius de Cleir.
Adres:
1891    Gratiekapelstraat 14 (S2), Antwerpen (B)
Beroep:
1891    coiffeerder
6 Antonius Josephus Haens, geboren op vrijdag 26 juli 1850 om 02:30 in Antwerpen (B). Antonius Josephus is overleden op dinsdag 24 juni 1851 om 11:00 in Antwerpen (B), 10 maanden oud.
7 Joannes Baptista Augustus Haens, geboren op vrijdag 18 juni 1852 om 07:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.4.
8 Anna Maria Virginia Haens, geboren op vrijdag 29 december 1854 om 19:00 in Antwerpen (B). Anna Maria Virginia is overleden op zondag 8 februari 1857 om 02:00 in Antwerpen (B), 2 jaar oud.
9 Lambertus Emilius Haens, geboren op vrijdag 24 april 1857 om 16:45 in Antwerpen (B).
10 Joannes Baptistus Antonius Haens, geboren op donderdag 23 augustus 1860 om 18:30 in Antwerpen (B).

1.1.1.3.3.1.2.1.1 Maria Elisabeth Haens is geboren op vrijdag 26 augustus 1842 om 06:00 in Antwerpen (B), dochter van Joannes Baptista Haens en Joanna Theresia Wuyts.
Beroep:
1865    kleermaakster

Kind van Maria Elisabeth uit onbekende relatie:
1 Maria Joanna Melania Haens, geboren op zondag 14 mei 1865 in Antwerpen (B). Maria Joanna Melania is overleden op dinsdag 1 augustus 1865 om 23:00 in Antwerpen (B), 2 maanden oud.

1.1.1.3.3.1.2.1.2 Joannes (Jan) Haens is geboren op maandag 7 april 1845 om 22:30 in Antwerpen (B), zoon van Joannes Baptista Haens en Joanna Theresia Wuyts.
Adressen:
1901    Oranjestraat 59 (S2), Antwerpen (B)
1902    Pothoekstraat 151 (S5), Antwerpen (B)
Beroep:
vanaf 1876 tot 1902    voerman
Jan trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 6 januari 1876 in Antwerpen (B) met Catharina Philomena van Wolput, 28 jaar oud. Catharina Philomena is geboren op donderdag 6 mei 1847 om 06:00 in Koersel (B), dochter van Andreas (André) van Wolput en Maria Theresia Moons. Catharina Philomena is overleden op zaterdag 30 maart 1901 om 05:45 in Antwerpen (B), 53 jaar oud.
Beroep:
1876    dienstmeid

Kinderen van Jan en Catharina Philomena:
1 Franciscus Haens, geboren op donderdag 3 juli 1873 in Borgerhout (B). Franciscus is overleden op dinsdag 1 oktober 1889 in Antwerpen (B), 16 jaar oud.
2 Joannes Haens, geboren op donderdag 16 maart 1876 in Antwerpen (B). Joannes is overleden op dinsdag 5 mei 1896 om 18:30 in Antwerpen (B), 20 jaar oud.
Beroep:
1896    arbeider
Joannes bleef ongehuwd.
3 Antonius Haens, geboren omstreeks 1878.
4 Maria Rosa Haens, geboren op zondag 26 december 1880 in Antwerpen (B). Maria Rosa is overleden op zaterdag 26 april 1902 om 16:30 in Antwerpen (B), 21 jaar oud. Maria Rosa bleef ongehuwd.

1.1.1.3.3.1.2.1.3 Joannes Alexander (Alexander) Haens is geboren op woensdag 17 juni 1846 om 06:00 in Antwerpen (B), zoon van Joannes Baptista Haens en Joanna Theresia Wuyts. Alexander is overleden op dinsdag 11 augustus 1896 om 04:00 in Antwerpen (B), 50 jaar oud.
Adres:
1896    Tulpstraat 12 (S5), Antwerpen (B)
Beroep:
vanaf 1870 tot 1896    voerman
Alexander trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 8 juni 1870 in Arendonk (B) met Isabella Maria Kuhn, 21 jaar oud. Isabella Maria is geboren op maandag 15 januari 1849 om 06:00 in Mol (B), dochter van Joannes (Jan) Kuhn en Maria Elisabeth Jennen. Isabella Maria is overleden na 1899, minstens 50 jaar oud.
Beroep:
1870    dienstmeid

Kinderen van Alexander en Isabella Maria:
1 Joannes Alexander Leopoldus Haens, geboren op woensdag 18 mei 1870 in Arendonk (B). Joannes Alexander Leopoldus is overleden op donderdag 22 juni 1871 om 02:00 in Antwerpen (B), 1 jaar oud.
Notitie bij Joannes Alexander Leopoldus: erkend bij huwelijk
2 Augustinus Josephus Haens, geboren op dinsdag 5 december 1871 in Antwerpen (B). Augustinus Josephus is overleden op zondag 10 december 1871 om 04:00 in Antwerpen (B), 5 dagen oud.
3 Joannes Henricus (Jan Hendrik) Haens, geboren op zondag 9 februari 1873 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.3.1.
4 Joanna Haens, geboren op maandag 31 januari 1876 in Antwerpen (B). Joanna trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 juli 1899 in Antwerpen (B) met Philippus Franciscus van Loo, 26 jaar oud. Philippus Franciscus is geboren op vrijdag 6 september 1872 in Antwerpen (B), zoon van Franciscus van Loo en Maria Theresia Colders.

1.1.1.3.3.1.2.1.3.1 Joannes Henricus (Jan Hendrik) Haens is geboren op zondag 9 februari 1873 in Antwerpen (B), zoon van Joannes Alexander (Alexander) Haens en Isabella Maria Kuhn.
Adres:
1899    Tulpstraat 14 (S5), Antwerpen (B)
Beroep:
1899    diamantslijper
Dienstplicht:
1893    Lichting 1893 uitgeloot en vrijgesteld.
Jan Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1899 in Antwerpen (B) met Hortensia Augustina Magermans, 23 jaar oud. Hortensia Augustina is geboren op zaterdag 26 juni 1875 in Antwerpen (B), dochter van Joannes Eugenius Magermans en Catharina Paulina Hoebrechts.
Adressen:
1895    Tulpstraat 50 (S5), Antwerpen (B)
1897    Tulpstraat 12 (S5), Antwerpen (B)

Kinderen van Jan Hendrik en Hortensia Augustina:
1 Joanna Haens, geboren op woensdag 21 augustus 1895 om 04:00 in Antwerpen (B).
2 Ludovica Malvina Haens, geboren op donderdag 8 juli 1897 om 12:00 in Antwerpen (B). Ludovica Malvina trouwde met Edmund Janssens.
3 Irma Isabella Haens, geboren op zondag 25 juni 1899 om 11:00 in Antwerpen (B).

1.1.1.3.3.1.2.1.4 Joannes Baptista Augustus Haens is geboren op vrijdag 18 juni 1852 om 07:00 in Antwerpen (B), zoon van Joannes Baptista Haens en Joanna Theresia Wuyts.
Adressen:
1892    Klamperstraat 20 (S5), Antwerpen (B)
vanaf 1894 tot 1897    Tulpstraat 4 (S5), Antwerpen (B)
Beroepen:
vanaf 1880 tot 1894    voerman
vanaf 1891 tot 1897    arbeider
Joannes Baptista Augustus trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1889 in Antwerpen (B) met Regina Barbara Raymaekers, 32 jaar oud. Regina Barbara is geboren op zaterdag 7 februari 1857 om 23:00 in Antwerpen (B), dochter van Petrus Joannes Raymaekers en Joanna Ludovica Jongebloed.
Adres:
1879    St. Jansplaats 64 (s2), Antwerpen (B)
Beroepen:
1879    arbeidster
1887    werkvrouw
1889    arbeidster

Kinderen van Joannes Baptista Augustus en Regina Barbara:
1 Henricus Ludovicus Haens, geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Antwerpen (B). Henricus Ludovicus is overleden op maandag 7 juni 1880 om 19:30 in Antwerpen (B), 10 maanden oud.
2 Joanna Haens, geboren op dinsdag 28 juni 1881 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.4.1.
3 Eduardus Haens, geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Antwerpen (B).
4 Joannes (Jan) Haens, geboren op zondag 10 april 1887 om 04:00 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.4.2.
5 Leopoldus (Leopold) Haens, geboren op zondag 10 april 1887 om 04:15 in Antwerpen (B) ⇒ volgt 1.1.1.3.3.1.2.1.4.3.
6 Theresa Haens, geboren op zondag 20 januari 1889 om 03:00 in Antwerpen (B).
7 Henricus Haens, geboren op zondag 31 mei 1891 om 09:00 in Antwerpen (B).
8 Franciscus Haens, geboren op zondag 25 december 1892 om 03:00 in Antwerpen (B). Franciscus is overleden op woensdag 4 april 1894 om 08:30 in Antwerpen (B), 1 jaar oud.
9 Paulus Haens, geboren op maandag 28 mei 1894 om 01:00 in Antwerpen (B).
10 Rosalie Haens, geboren op dinsdag 17 november 1896 om 21:00 in Antwerpen (B). Rosalie is overleden op woensdag 4 augustus 1897 om 15:00 in Antwerpen (B), 8 maanden oud.

1.1.1.3.3.1.2.1.4.1 Joanna Haens is geboren op dinsdag 28 juni 1881 in Antwerpen (B), dochter van Joannes Baptista Augustus Haens en Regina Barbara Raymaekers.
Adres:
1899    Tulpstraat 4 (S5), Antwerpen (B)
Beroep:
1899    dienstmeid
Joanna begon een relatie met N.N..

Kind van Joanna en N.N.:
1 Henricus Haens, geboren op dinsdag 17 oktober 1899 in Antwerpen (B).

83
1.1.1.3.3.1.2.1.4.2 Joannes (Jan) Haens (afb. 83) is geboren op zondag 10 april 1887 om 04:00 in Antwerpen (B), zoon van Joannes Baptista Augustus Haens en Regina Barbara Raymaekers. Jan is overleden op vrijdag 20 september 1918 in Hoogstade (B), 31 jaar oud (oorzaak: ongeval). Hij is begraven op vrijdag 20 september 1918 te Hoogstade (B).
Adres:
Gijzelaarsstraat 5, Antwerpen (B)
Beroep:
kanonnier (soldaat 2de klasse bij de 1ste Batterij van het Park)
Jan trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 8 juni 1907 in Borgerhout (B) met Jeannette Mariën.

84
1.1.1.3.3.1.2.1.4.3 Leopoldus (Leopold) Haens (afb. 84) is geboren op zondag 10 april 1887 om 04:15 in Antwerpen (B), zoon van Joannes Baptista Augustus Haens en Regina Barbara Raymaekers. Leopold is overleden op donderdag 19 september 1918 in Gisors-Eure (F), 31 jaar oud (oorzaak: griep). Hij is begraven te Gisors-Eure (F).
Adres:
Vingerlingstraat 2, Antwerpen (B)
Beroep:
infanterist (Soldaat Tweede Klasse CS 1916
Stamnr. 14327)
Leopold trouwde met Joanna Adriana Bogers.

1.1.1.3.3.1.2.2 Helena Haens is geboren op maandag 1 september 1823 om 12:00 in Antwerpen (B), dochter van Franciscus (Frans) Haens en Maria Elisabeth van Groeningen. Helena is overleden op donderdag 3 oktober 1889 om 11:00 in Antwerpen (B), 66 jaar oud.
Adressen:
1858    Boeksteeg 134 (S4)
1864    Lange Winkelstraat No. 11, Antwerpen (B)
03-10-1889    Gasthuis Stuijvenberg, Antwerpen (B)
Beroepen:
1842    naaister
1856    herbergier
1858    groenteverkoopster
1864    arbeidster
Helena:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 23 november 1842 in Antwerpen (B) met Petrus Antonius Taeymans, 29 jaar oud. Petrus Antonius is geboren op dinsdag 10 augustus 1813 om 21:30 in Antwerpen (B), zoon van Cornelius (Corneel) Taeymans en Anne Catharina Dillis. Petrus Antonius is overleden op zondag 7 september 1856 om 23:30 in Antwerpen (B), 43 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1843 tot 1844    Sc.1 Nr.1690, Antwerpen (B)
vanaf 1846 tot 1854    Sc.1 Nr.2382, Antwerpen (B)
vanaf 1856 tot 1858    Sc.4 Nr.2434, Antwerpen (B)
Beroep:
vanaf 1842 tot 1856    voerman

(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1864 in Antwerpen (B) met Franz Joannes Lachnitt, 42 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 2 oktober 1864. Franz Joannes is geboren op zaterdag 20 april 1822 in Neugersdorf (D), zoon van Franz Lachnitt en Joanna Stein. Franz Joannes is overleden na 1889, minstens 67 jaar oud.
Adres:
1864    Lange Winkelstraat No. 38, Antwerpen (B)
Beroep:
vanaf 1864 tot 1889    kuiper

Kinderen van Helena en Petrus Antonius:
1 Maria Apollina Taeymans, geboren op donderdag 9 februari 1843 om 11:00 in Antwerpen (B).
2 Joannes Franciscus Taeymans, geboren op woensdag 4 september 1844 om 03:00 in Antwerpen (B). Joannes Franciscus is overleden op zondag 1 december 1844 om 04:00 in Antwerpen (B), 2 maanden oud.
3 Anna Catharina Taeymans, geboren op zaterdag 13 juni 1846 om 21:00 in Antwerpen (B).
4 Joannes Franciscus Taeymans, geboren op zondag 24 oktober 1847 om 07:00 in Antwerpen (B).
5 Joanna Taeymans, geboren op maandag 27 januari 1851 om 06:00 in Antwerpen (B).
6 Norbertus Taeymans, geboren op vrijdag 20 februari 1852 om 03:30 in Antwerpen (B).
7 Joannes Baptista Taeymans, geboren op maandag 9 oktober 1854 om 00:30 in Antwerpen (B).
8 Maria Josepha Taeymans, geboren op dinsdag 2 december 1856 om 05:30 in Antwerpen (B).
Kind van Helena uit onbekende relatie:
1 n.n. Haens, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 19 oktober 1858 om 03:00 in Antwerpen (B).Tilburg1.1.1.3.4 Jan Peter Haens is geboren in 1710, zoon van Peter Adriaen Haens en Maria Cornelis Hendricks (Marij) de Jongh. Hij is gedoopt op woensdag 15 oktober 1710 in Tilburg. Jan Peter is overleden in 1761, 51 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 3 april 1761 te Tilburg.
Notitie bij Jan Peter: Cornelis Gerard Haens gehuwd met Anna Catharina Elias Brocke, wordt in 1751 voogd van de kinderen van Jan Peter Haens, welke is gehuwd met Johanna Elias Brocke, de zus van zijn vrouw.
Adressen:
Tilburg Stokhasselt
vanaf 1758 tot 1761    Postelstraat, Tilburg Stokhasselt
Jan Peter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 22 december 1737 in Tilburg met Johanna Elias Brocke, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 december 1737 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Johanna Elias is geboren in 1716, dochter van Elias Zeger Elias Brocke en Piternel Adriaan Jan Mutsaerts. Zij is gedoopt op vrijdag 26 juni 1716 in Tilburg. Johanna Elias is overleden in 1750, 34 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 7 april 1750 te Tilburg.
Adres:
Tilburg Stokhasselt

(2) trouwde, 40 jaar oud, op maandag 15 februari 1751 in Tilburg met Catarien Gerard Remmers, 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 28 januari 1751 in ondertrouw zijn gegaan. Catarien Gerard is geboren in 1728, dochter van Gerard Remmers en Jenneke Gerrit Segers. Zij is gedoopt op vrijdag 24 december 1728 in Tilburg. Catarien Gerard is overleden in 1757, 29 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21 december 1757 te Tilburg.
Notitie bij Catarien Gerard: ook: Rijmits, Reemans, Reinis, Remis, Reijnens, Reijms, ...
Adres:
Tilburg Stokhasselt

Kinderen van Jan Peter en Johanna Elias:
1 Cornelis Jan Peter Haens, geboren in 1739. Hij is gedoopt op woensdag 22 april 1739 in Tilburg. Cornelis Jan Peter is overleden na 1751, minstens 12 jaar oud.
2 Francis Jan Peter Haens, geboren in 1741. Hij is gedoopt op dinsdag 7 november 1741 in Tilburg. Francis Jan Peter is overleden op dinsdag 11 oktober 1757 in Riel, 16 jaar oud (oorzaak: ongeval).
Notitie bij Francis Jan Peter: Schepenbank Hilvarenbeek. Registers van attestaties, certificaties enz., 1680-1810 folio 174v.
Plaats: Riel, Datum: 11-10-1757, Soort akte: visitatie
Op verzoek van drossaard Anthonij Timmers zijn Pieter Smilten en Jan Bosmans schepenen van Hilvarenbeek naar Riel te Brakel geweest in de stal van Dirk int Ven, waar zij in de stal hebben gezien het dode lichaam van Francis Jan Haans liggende onder een hoop mest. Toen de mestkar omstorte is hij onder het mest terecht gekomen en is gestikt. mr Thomas Johannis Josephus Robbert medicine docter te Tilburg en mr Adriaan Hanegraeff chirurgijn te Hilvarenbeek hebben het lichaam onderzocht.

3 Elias Jan Peter Haens, geboren in 1743. Hij is gedoopt op donderdag 18 juli 1743 in Tilburg. Elias Jan Peter is overleden in 1791, 48 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 26 april 1791 te Tilburg.
Notariele Akte:
30-10-1775    schuldbekentenis van Laurens Cornelis Jansen aan Elias Jan Haans voor 450 guldens
21-11-1810    kwijting Peter Peters als in het huwelijk gehad hebbende Pitronella Haans, Maria Haans en Willemijn Haans erfgenamen van Elias Jan Haans
4 Maria Jan Peter Haens, geboren in 1745. Zij is gedoopt op zaterdag 13 maart 1745 in Tilburg. Maria Jan Peter is overleden op maandag 24 februari 1817 in Tilburg, 72 jaar oud (oorzaak: verdronken).
Notitie bij Maria Jan Peter: Zij is verdronken in een nabij gelegen askuil vol water. Zij klaagde van draaiingen in het hoofd. (register van jugementen met proces-verbaal)
Adressen:
1767    Tilburg Hasselt
vanaf 26-01-1774 tot 24-02-1817    Hasseltschestraat, Tilburg (Sectie H kadastraal nummer 753 (volgens oude huisnummering: Hasselt 491))
1817    No. 491, Tilburg Hasselt (Een huijsje hof en erve, groot omtrent een half lopense (800 m²), staande en gelegen te Tilburg, wijk Hasselt, gequoteerd no. 491)
Maria Jan Peter trouwde met Laurens Cornelis Janssen, nadat zij op zaterdag 12 september 1767 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 27 september 1767 in Tilburg. Laurens Cornelis is geboren in 1746, zoon van Cornelis Cornelis Janssen en Anna (Anneke) van Dooremaal. Hij is gedoopt op donderdag 5 mei 1746 in Tilburg. Laurens Cornelis is overleden op maandag 22 oktober 1810 in Tilburg, 64 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 23 oktober 1810 te Tilburg.
Adressen:
1767    Tilburg Hasselt
1810    No. 491, Tilburg Hasselt
5 Petronilla Jan Peter Haens, geboren in 1747. Zij is gedoopt op dinsdag 31 januari 1747 in Tilburg. Petronilla Jan Peter is overleden in 1788, 41 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 30 januari 1788 te Tilburg.
Adressen:
Tilburg Hasselt
1788    Tilburg Stokhasselt
Petronilla Jan Peter trouwde met Peeter Peeters, nadat zij op zaterdag 11 april 1778 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 26 april 1778 in Tilburg. Peeter is geboren in 1743, zoon van Adriaan Jan Peeters en Elisabetha Peter de Jong. Hij is gedoopt op donderdag 21 maart 1743 in Tilburg. Peeter is overleden op zondag 26 mei 1816 in Tilburg, 73 jaar oud.
Adres:
Tilburg Stokhasselt
6 Willemijn Jan Peter Haens, geboren in 1749. Zij is gedoopt op maandag 17 februari 1749 in Tilburg. Willemijn Jan Peter is overleden op zondag 6 april 1817 om 14:00 in Tilburg, 68 jaar oud.
Adressen:
Tilburg Hoeven
1817    No. 340, Tilburg Rijt
Willemijn Jan Peter trouwde met Jan Adriaen Zeegers, nadat zij op zaterdag 25 januari 1777 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 9 februari 1777 in Tilburg. Jan Adriaen is geboren in 1750, zoon van Adriaan Zeegers en Gertrudis Peter Vermetten. Hij is gedoopt op woensdag 7 januari 1750 in Tilburg. Jan Adriaen is overleden vóór 1812, ten hoogste 62 jaar oud.
Adres:
Tilburg Rijt
Kinderen van Jan Peter en Catarien Gerard:
1 Joanna Jan Haens, geboren in 1751. Zij is gedoopt op zaterdag 11 december 1751 in Tilburg.
2 Gerard Jan Haens, geboren in 1753. Hij is gedoopt op maandag 6 augustus 1753 in Tilburg.
3 Gerard Jan Haens, geboren in 1755. Hij is gedoopt op vrijdag 14 maart 1755 in Tilburg. Gerard Jan is overleden op een onbekende dag in maart 1755, 0 dagen oud. Hij is begraven op zaterdag 15 maart 1755 te Tilburg.
4 Norbert Jan Haens, geboren in 1756. Hij is gedoopt op maandag 12 juli 1756 in Tilburg. Norbert Jan is overleden op een onbekende dag in juli 1756, 0 dagen oud. Hij is begraven op woensdag 14 juli 1756 te Tilburg.
5 Frans Jan Haens, geboren in 1757. Hij is gedoopt op woensdag 14 december 1757 in Tilburg. Frans Jan is overleden op een onbekende dag in december 1757, 0 dagen oud. Hij is begraven op donderdag 15 december 1757 te Tilburg.

1.1.1.3.5 Jan Antonij Peter (Antonij) Haens is geboren in 1723, zoon van Peter Adriaen Haens en Maria Cornelis Hendricks (Marij) de Jongh. Hij is gedoopt op woensdag 10 november 1723 in Tilburg. Antonij is overleden in 1787, 64 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 10 februari 1787 te Tilburg.
Adressen:
vanaf 1745 tot 1748    Tilburg Stokhasselt
vanaf 1750 tot 1755    Tilburg Oost-Heikant
1787    Tilburg West-Heikant
Antonij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 23 mei 1745 in Tilburg met Peternel Denijs Schapendonk, 29 jaar oud, nadat zij op zaterdag 8 mei 1745 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Peternel Denijs is geboren in 1716 in Udenhout, dochter van Daniel Willem (Denis) Schapendonk en Willemijn Laureijs Schapendonk. Zij is gedoopt op zaterdag 11 april 1716 in Oisterwijk. Peternel Denijs is overleden in 1792, 76 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 27 januari 1792 te Tilburg.
Notitie bij Peternel Denijs: achternaam ook: Schapen, Schaependonk
Adressen:
Tilburg West-Heikant
Loon op Zand

Kinderen van Antonij en Peternel Denijs:
1 Maria Haens, geboren in 1746. Zij is gedoopt op donderdag 15 december 1746 in Tilburg. Maria is overleden op dinsdag 11 april 1815 om 12:00 in Tilburg, 69 jaar oud.
Adressen:
Tilburg Stokhasselt
1779    Tilburg Westheijkant
1808    No. 77, Tilburg Oost-Heikant
1815    No. 800, Tilburg Oost-Heikant
Maria:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 2 mei 1779 in Tilburg met Jan Adriaanse, 35 jaar oud, nadat zij op zaterdag 17 april 1779 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1744, zoon van Joannes Adriaans en Catharina Colen. Hij is gedoopt op woensdag 15 april 1744 in Bladel. Jan is overleden op zaterdag 9 februari 1793 in Tilburg, 49 jaar oud.
Adres:
1779    Tilburg Westheijkant

(2) trouwde, 46 jaar oud, op maandag 9 december 1793 in Tilburg met Willem de Kok, 43 jaar oud, nadat zij op zaterdag 23 november 1793 in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren in 1750, zoon van Adriaan de Cock en Adriana Hamers. Hij is gedoopt op maandag 13 april 1750 in Tilburg. Willem is overleden op donderdag 1 september 1808 in Tilburg, 58 jaar oud. Hij is begraven op maandag 5 september 1808 te Tilburg.
Adres:
1808    No. 77, Tilburg Oost-Heikant
2 Dionijsius (Denijs) Haens, geboren in 1748. Hij is gedoopt op dinsdag 19 maart 1748 in Tilburg. Denijs is overleden in 1748, 0 dagen oud. Hij is begraven op maandag 1 april 1748 te Tilburg.
3 Dionijsius Haens, geboren in 1749. Hij is gedoopt op maandag 10 februari 1749 in Tilburg. Dionijsius is overleden in 1750, 1 jaar oud. Hij is begraven op maandag 21 september 1750 te Tilburg.
4 Dionijsius Haens, geboren in 1751. Hij is gedoopt op maandag 6 september 1751 in Tilburg. Dionijsius is overleden in 1751, 0 dagen oud. Hij is begraven op maandag 27 december 1751 te Tilburg.
5 Norbertus Haens, geboren in 1754. Hij is gedoopt op maandag 20 mei 1754 in Tilburg. Norbertus is overleden in 1755, 1 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 12 april 1755 te Tilburg.
6 Adriana Haens, geboren in 1756. Zij is gedoopt op zaterdag 3 april 1756 in Tilburg. Adriana is overleden op zaterdag 25 juli 1829 om 06:00 in Tilburg, 73 jaar oud.
Adres:
Tilburg Oostheikant
Beroep:
landbouwster
Adriana trouwde, 37 jaar oud, op zondag 16 februari 1794 in Tilburg met Cornelis Adriaen Weijtens, 33 jaar oud, nadat zij op zaterdag 1 februari 1794 in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis Adriaen is geboren in 1760, zoon van Adrianus Weijters en Johanna Maria Cornelis Hamers. Hij is gedoopt op woensdag 31 december 1760 in Tilburg. Cornelis Adriaen is overleden op donderdag 28 mei 1840 om 11:30 in Tilburg, 80 jaar oud.
Notitie bij Cornelis Adriaen: ook: Weijtens, Wijters
Adres:
No. 800, Tilburg Oostheikant
Beroep:
landbouwer
7 Dionijsius Haans, geboren in 1759 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.


Loon op Zand (1796)1.1.1.3.5.1 Dionijsius Haans is geboren in 1759, zoon van Jan Antonij Peter (Antonij) Haens en Peternel Denijs Schapendonk. Hij is gedoopt op vrijdag 1 juni 1759 in Tilburg. Dionijsius is overleden op zaterdag 2 mei 1829 om 04:00 in Loon op Zand, 70 jaar oud.
Adressen:
Tilburg Oostheikant
vanaf 1806 tot 1822    ’t Moleneind, Loon op Zand
Beroep:
landbouwer
Dionijsius trouwde, 34 jaar oud, op zondag 2 maart 1794 in Tilburg met Cornelia Henricus Verbeek, 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 15 februari 1794 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia Henricus is geboren in 1767 in Haaren. Cornelia Henricus is overleden op vrijdag 26 januari 1838 om 21:00 in Loon op Zand, 71 jaar oud.
Adressen:
Haaren
Tilburg Westheijkant
vanaf 1806 tot 1822    ’t Moleneind, Loon op Zand
Beroep:
landbouwster

Kinderen van Dionijsius en Cornelia Henricus:
1 Joannes Antonius (Antonie) Haans, geboren in 1795 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.
2 Henricus (Hendrik) Haans, geboren in 1797 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.2.
3 Petrus (Pieter) Haans, geboren in 1800 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.3.
4 Arnoldus Haans, geboren in 1802 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.4.
5 Maria Haans, geboren in 1805. Zij is gedoopt op donderdag 31 januari 1805 in Loon op Zand. Maria is overleden op dinsdag 15 mei 1832 om 20:00 in Loon op Zand, 27 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 juni 1828 in Loon op Zand met Johannes Basters, 22 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 31 december 1805 in Loon op Zand, zoon van Joannes Adrianus Basters en Cornelia Adrianus Snoeren. Hij is gedoopt op dinsdag 31 december 1805 in Loon op Zand. Johannes is overleden op vrijdag 6 december 1861 om 22:30 in Loon op Zand, 55 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
6 Joannes Haans, geboren in 1808 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.

1.1.1.3.5.1.1 Joannes Antonius (Antonie) Haans is geboren in 1795, zoon van Dionijsius Haans en Cornelia Henricus Verbeek. Hij is gedoopt op dinsdag 6 januari 1795 in Tilburg. Antonie is overleden op vrijdag 15 mei 1874 om 01:00 in Tilburg, 79 jaar oud.
Adressen:
tot 27-04-1840    Tilburg
vanaf 27-04-1840    Loon op Zand
Beroepen:
landbouwer
bouwman
Akte van deling:
1861    1861 april 23 inv,. nr. 422/67
Akte van deling van de nagelaten goederen van Johannes Hamers en Johanna Maria Vermeer tussen Antonie Haans, landbouwer, Francis Hamers, landbouwer, Peter Hamers, landbouwer, Maria Elisabeth Hamers, Johannes Baptist Haans, landbouwer, voor zichzelf en als gemachtigde van Johanna Maria Hamers en van Johanna Cornelia Haans, allen te Loon op Zand van bouwland, gelegen ter plaatse genaamd de Schijf, sectie G nr. 908 en bouwland, gelegen ter plaatse genaamd Ijskelder, sectie H nr. 466, alles te Tilburg, toebedeeld aan Antonie Haans, een bouwhoeve, bestaande uit een landbouwershuis, stal, schuur, schop, erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, ter plaatse genaamd de Vaart, Vaartsche heikant, Vonderakkers en den Horst. [etc. etc.]
Bron: Tilburg Notariëel Archief 1577-1915 Minuutakten A.J.Verschure 1861
Testament:
1862    1862 mei 23 inv. nr. 423/105
Testament van Johannes Baptist Haans, landbouwer te Tilburg, waarbij hij zijn vader Antonie Haans benoemt tot universeel erfgenaam.
1862 mei 23 inv. nr. 423/106
Testament van Johanna Cornelia Haans te Tilburg, waarbij zij haar vader Antonie Haans benoemt tot universeel erfgenaam.
Bron: Tilburg Notariëel Archief 1577-1915 Minuutakten A.J.Verschure 1862
Antonie trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 18 april 1833 in Loon op Zand met Johanna Maria Vermeer, 40 jaar oud. Johanna Maria is geboren op maandag 4 februari 1793 in Tilburg, dochter van Jan Baptist Cornelis Vermeer en Johanna Johannes van Asveld. Zij is gedoopt op maandag 4 februari 1793 in Tilburg. Johanna Maria is overleden op maandag 7 januari 1861 in Loon op Zand, 67 jaar oud.
Adres:
Loon op Zand
Beroep:
landbouwster

Kinderen van Antonie en Johanna Maria:
1 Johanna Cornelia Haans, geboren op dinsdag 3 juni 1834 om 08:00 in Loon op Zand. Johanna Cornelia is overleden op zaterdag 15 mei 1915 om 04:30 in Oisterwijk, 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1867 tot 1915    Oisterwijk
Beroep:
kloosterzuster
Johanna Cornelia bleef ongehuwd.
2 Jan Baptist Haans, geboren op zaterdag 5 september 1835 om 18:00 in Kaatsheuvel ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.

Tilburgse Courant 30 januari 1887 dageditie

1.1.1.3.5.1.1.1 Jan Baptist Haans is geboren op zaterdag 5 september 1835 om 18:00 in Kaatsheuvel, zoon van Joannes Antonius (Antonie) Haans en Johanna Maria Vermeer. Jan Baptist is overleden op zaterdag 21 oktober 1911 om 18:00 in Tilburg, 76 jaar oud.
Notitie bij Jan Baptist:
Bij de Landbouwer J.B. Haans in de Reit brak donderdagavond brand uit, met moeite kon het vee worden gered, slechts een paard ging verloren. De spuiten van Korvel Goirke en Hasselt hebben onder aanvoering van de opperbrandmeester L.G. Swagemakers wonderen verricht, waardoor de met riet gedekte boerderij die slechts met een brandmuur van de stal gescheiden was kon worden behouden.
Tilburgse Courant 30 januari 1887

Adressen:
vanaf 1835 tot 1840    Loon op Zand
vanaf 1840    Tilburg Reit
vanaf 1879 tot 1881    D 45, Tilburg Reit
1889    D 296, Tilburg Reit
1900    D 537, Tilburg Reit
1911    Industriestraat 112, Tilburg
Beroepen:
landbouwer
vanaf 1879 tot 31-01-1895    wijkmeester
Notariele Akte:
17-04-1867    Akte van verkoop van een bouwhoeve, bestaande uit een landbouwershuis, stal, schuur, schop, erf, tuin, bouw-, wei- en hooilanden en heide, gelegen ter plaatse genaamd de Schijf, sectie G nr. 557 en onderdeel van nrs. 586, 593 en 594, nrs. 609, 610, 625, 629, 779, 781, 782, 783, 842 en onderdeel van nr. 863, ter plaatse genaamd Blootbeemd, sectie E nr. 106, ter plaatse genaamd Oude Draaiboom, sectie F nr. 630, te Tilburg, door Camille Hubert Joseph Pollet, fabrikant en Vincentius Antonius Aloijsius Bogaers, fabrikant, gehuwd met Isabella Philomena Theresia Pollet, allen te Tilburg, aan Johannes Baptist Haans, landbouwer te Tilburg, voor fl. 8000,-.
Jan Baptist trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 11 mei 1865 in Tilburg met Elisabeth Brekelmans, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 16 februari 1842 in Tilburg, dochter van Adriaan Brekelmans en Petronella van Riel. Elisabeth is overleden op dinsdag 19 juli 1910 in Tilburg, 68 jaar oud.
Adres:
Tilburg Reit

Kinderen van Jan Baptist en Elisabeth:
1 Johanna Maria Haans, geboren op zaterdag 20 oktober 1866 in Tilburg. Johanna Maria is overleden op zondag 25 november 1866 om 08:30 in Tilburg, 1 maand oud.
2 Johanna Jacoba Haans, geboren op donderdag 31 oktober 1867 in Tilburg. Johanna Jacoba is overleden op maandag 19 december 1927 om 12:00 in Tilburg, 60 jaar oud.
3 Martinus Johannes Haans, geboren op vrijdag 23 april 1869 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.1.
4 Adrianus Petrus Haans, geboren op zondag 29 mei 1870 in Tilburg. Adrianus Petrus is overleden op zondag 23 oktober 1904 in Tilburg, 34 jaar oud.
Adres:
Reitsestraat, Tilburg
Beroep:
landbouwer
Adrianus Petrus bleef ongehuwd.
5 Johannes Antonius (Antonius) Haans, geboren op donderdag 9 januari 1873 in Tilburg. Antonius is overleden op vrijdag 15 februari 1907 om 11:30 in Maastricht, 34 jaar oud.
Notitie bij Antonius: scholastiek = studerende kloosterling die nog niet tot priester is gewijd
Adressen:
vanaf 09-01-1873 tot 09-01-1887    Tilburg
vanaf 09-01-1887 tot 27-10-1893    Sint Michielsgestel (klein-Seminarie Beekvliet)
vanaf 27-10-1893    Haaren
vanaf 15-09-1898 tot 12-09-1901    Paters Jezuieten, Oudenbosch
vanaf 13-09-1901    Velp
1907    Tongerschestraat 53 (Jezuïetenklooster), Maastricht
Beroepen:
vanaf 1898 tot 1901    student
1907    scholastiek
Antonius bleef ongehuwd.
6 Maria Elisabeth Haans, geboren op woensdag 17 december 1873 in Tilburg. Maria Elisabeth is overleden op zondag 21 februari 1954 in Tilburg, 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1937 tot 1943    Mozartstraat 25, Tilburg
Maria Elisabeth bleef ongehuwd.
7 Petrus Andreas Haans, geboren op donderdag 23 december 1875 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.2.
8 Franciscus Petrus Haans, geboren op woensdag 28 november 1877 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.3.
9 Joanna Catharina Haans, geboren op zaterdag 13 september 1879 om 18:00 in Tilburg. Joanna Catharina is overleden op woensdag 4 maart 1908 in Hannut (B), 28 jaar oud.
Adressen:
vanaf 26-05-1902 tot 04-12-1903    Zoeterwoude
vanaf 05-12-1903 tot 04-03-1908    D 537, Tilburg Reit
10 Cornelia Johanna Haans, geboren op dinsdag 5 september 1882 in Tilburg. Cornelia Johanna is overleden op dinsdag 19 februari 1884 om 19:00 in Tilburg, 1 jaar oud.

1.1.1.3.5.1.1.1.1 Martinus Johannes Haans is geboren op vrijdag 23 april 1869 in Tilburg, zoon van Jan Baptist Haans en Elisabeth Brekelmans. Martinus Johannes is overleden op maandag 5 augustus 1940 om 20:00 in Tilburg, 71 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1911 tot 29-07-1919    Reitsche Hoevenstraat 41, Tilburg
vanaf 30-07-1919 tot 1937    Industriestraat 112, Tilburg
Beroep:
landbouwer
Martinus Johannes:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 25 mei 1898 in Tilburg met Wilhelmina van Abeelen, 41 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zaterdag 3 januari 1857 in Tilburg, dochter van Hendrik van Abeelen en Wilhelmina Mijnaars. Wilhelmina is overleden op maandag 18 februari 1918 om 08:00 in Tilburg, 61 jaar oud.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op dinsdag 26 juni 1928 in Tilburg met Johanna Catharina van Rooij, 37 jaar oud, nadat zij op zaterdag 2 juni 1928 in Udenhout in ondertrouw zijn gegaan. Johanna Catharina is geboren op donderdag 13 november 1890 om 16:00 in Udenhout, dochter van Franciscus van Rooij en Johanna Catharina Klerkx. Johanna Catharina is overleden op vrijdag 14 februari 1975 in Tilburg, 84 jaar oud. Zij is begraven te Goirle.

Martinus Johannes en Wilhelmina bleven kinderloos.Kind van Martinus Johannes en Johanna Catharina:
1 Jan Baptist Maria (Jan) Haans, geboren op zondag 9 juni 1929 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.1.1.

1.1.1.3.5.1.1.1.1.1 Jan Baptist Maria (Jan) Haans is geboren op zondag 9 juni 1929 in Tilburg, zoon van Martinus Johannes Haans en Johanna Catharina van Rooij. Jan is overleden op zondag 7 februari 2010 in ’s Hertogenbosch, 80 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 12 februari 2010 te Vlijmen. Jan trouwde met Cecilia Catharina Louisa Maria (Ciel) van der Westen °. Zij is een dochter van Joannes Josephus Maria van der Westen en Maria Anna Catharina Vermeeren.

1.1.1.3.5.1.1.1.2 Petrus Andreas Haans is geboren op donderdag 23 december 1875 in Tilburg, zoon van Jan Baptist Haans en Elisabeth Brekelmans. Petrus Andreas is overleden op donderdag 5 augustus 1965 in Udenhout, 89 jaar oud.
Adressen:
1911    Industriestraat 112, Tilburg
vanaf 1917 tot 02-12-1917    Boomstraat 25, Tilburg
vanaf 03-01-1917 tot 03-11-1925    Boomstraat 23, Tilburg
vanaf 04-11-1925 tot 1963    Mozartstraat 25, Tilburg
Beroep:
kantoorbediende
Petrus Andreas trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 27 november 1917 in Tilburg met Maria Cornelia Zegers, 35 jaar oud. Maria Cornelia is geboren op dinsdag 20 december 1881 in Tilburg, dochter van Johannes Cornelis Zegers en Norberta Donders. Maria Cornelia is overleden op vrijdag 20 mei 1960 in Tilburg, 78 jaar oud.

Kinderen van Petrus Andreas en Maria Cornelia:
1 Elisabeth Maria Anna Catharina (Lies) Haans, geboren op dinsdag 23 december 1919 in Tilburg. Lies is overleden op vrijdag 11 mei 2007 in Tilburg, 87 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 15 mei 2007 te Tilburg. Lies bleef ongehuwd.
2 Johannes Cornelis Franciscus Maria (Jan) Haans, geboren op vrijdag 28 januari 1921 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.2.1.
3 Antonius Jan Baptist Maria Haans, geboren op dinsdag 23 oktober 1923 in Tilburg ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.2.2.

1.1.1.3.5.1.1.1.2.1 Johannes Cornelis Franciscus Maria (Jan) Haans is geboren op vrijdag 28 januari 1921 in Tilburg, zoon van Petrus Andreas Haans en Maria Cornelia Zegers. Jan is overleden op zondag 31 mei 1992 in Wageningen, 71 jaar oud. Hij is begraven te Wageningen.
Opleiding:
tot 02-10-1942    Ingenieur Nederlandsche Landbouw (Landbouwhoogeschool Wageningen)
Jan trouwde, 36 jaar oud, op maandag 4 maart 1957 in Raalte met Aleida Maria Theresia (Lida) van Maanen, 31 jaar oud. Aleida Maria Theresia is geboren op donderdag 25 februari 1926 in Raalte. Lida is overleden op vrijdag 4 juni 1993 in Wageningen, 67 jaar oud. Zij is begraven te Wageningen.

Kinderen van Jan en Lida:
1 Elizabeth Maria Haans °.
2 Pieter Willem (Pieter) Haans ° ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.1.1.2.1.1.

1.1.1.3.5.1.1.1.2.1.1 Pieter Willem (Pieter) Haans °, zoon van Johannes Cornelis Franciscus Maria (Jan) Haans en Aleida Maria Theresia (Lida) van Maanen. Pieter trouwde met Judith Maria Mens °. Zij is een dochter van Henricus Erasmus Hermanus (Erik) Mens en Petra M. Bongartz.

1.1.1.3.5.1.1.1.2.2 Antonius Jan Baptist Maria Haans is geboren op dinsdag 23 oktober 1923 in Tilburg, zoon van Petrus Andreas Haans en Maria Cornelia Zegers. Antonius Jan Baptist Maria is overleden op dinsdag 12 december 2000 in Tilburg, 77 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 16 december 2000 te Tilburg. Antonius Jan Baptist Maria trouwde met Michila Antonia Cornelia Maria Meeuwsen °.

1.1.1.3.5.1.1.1.3 Franciscus Petrus Haans is geboren op woensdag 28 november 1877 in Tilburg, zoon van Jan Baptist Haans en Elisabeth Brekelmans. Franciscus Petrus is overleden op vrijdag 23 april 1920 om 10:30 in Tilburg, 42 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1911 tot 15-05-1917    1e Reitsche zijstraat 2, Tilburg
vanaf 16-05-1917 tot 1920    Heikant 29, Tilburg
Beroep:
landbouwer
Franciscus Petrus trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 2 juli 1907 in Tilburg met Joanna Henrica Maria de Brouwer, 24 jaar oud. Joanna Henrica Maria is geboren op vrijdag 1 juni 1883 in Tilburg, dochter van Hendrik de Brouwer en Petronella van Rijswijk. Joanna Henrica Maria is overleden op dinsdag 27 april 1920 om 16:30 in Tilburg, 36 jaar oud.
Beroep:
landbouwster

1.1.1.3.5.1.2 Henricus (Hendrik) Haans is geboren in 1797, zoon van Dionijsius Haans en Cornelia Henricus Verbeek. Hij is gedoopt op vrijdag 11 augustus 1797 in Loon op Zand. Hendrik is overleden op donderdag 7 augustus 1856 om 18:00 in Loon op Zand, 59 jaar oud.
Beroep:
bouwman
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op maandag 19 februari 1821 in Loon op Zand met Elisabeth de Beer, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1798, dochter van Lucas de Beer en Helena van Ujen. Zij is gedoopt op vrijdag 3 augustus 1798 in Kaatsheuvel. Elisabeth is overleden op vrijdag 4 april 1856 om 16:00 in Loon op Zand, 58 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
1 Antonius (Antonij) Haans, geboren op zaterdag 26 mei 1821 om 01:00 in Loon op Zand. Antonij is overleden op zaterdag 16 juni 1821 om 08:00 in Loon op Zand, 21 dagen oud.
2 Arnoldus Haans, geboren op maandag 13 mei 1822 om 09:00 in Loon op Zand. Arnoldus is overleden op vrijdag 17 mei 1822 om 08:00 in Loon op Zand, 4 dagen oud.
3 Anna Maria Haans, geboren op donderdag 8 januari 1824 om 12:00 in Loon op Zand. Anna Maria is overleden op woensdag 14 januari 1891 om 07:00 in Loon op Zand, 67 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Anna Maria:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 4 mei 1854 in Loon op Zand met Johannes Mutsaers, 28 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 23 februari 1826 om 11:00 in Moergestel, zoon van Adriaan Mutsaers en Anna Maria van de Loo. Johannes is overleden op maandag 2 april 1883 om 08:00 in Loon op Zand, 57 jaar oud.
Beroep:
bouwman

(2) trouwde, 66 jaar oud, op maandag 13 oktober 1890 in Loon op Zand met Johannes van Gorkom, 55 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 10 december 1834 in Loon op Zand, zoon van Jan van Gorkom en Petronella (Pieternella) van Gennip. Johannes is overleden op zondag 15 februari 1891 om 12:30 in Loon op Zand, 56 jaar oud.
4 Arnoldus Haans, geboren op vrijdag 29 september 1826 om 12:00 in Loon op Zand ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.2.1.
5 Gerdina Haans, geboren op zaterdag 23 februari 1833 om 23:00 in Loon op Zand. Gerdina is overleden op dinsdag 4 december 1923 om 05:00 in Loon op Zand, 90 jaar oud.
Beroep:
1864    koopvrouw
Gerdina trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 8 mei 1850 in Loon op Zand met Adriaan Vrinten, 24 jaar oud. Adriaan is geboren op dinsdag 30 augustus 1825 om 21:00 in Loon op Zand, zoon van Hendrik Vrienten en Elisabeth Hendriks. Adriaan is overleden op zondag 10 april 1904 om 08:30 in Loon op Zand, 78 jaar oud.
Adressen:
1890    Rustenberg 741, Kaatsheuvel
1920    Berkdijkschestraat 3, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
6 Helena Haans, geboren op vrijdag 5 augustus 1836 om 18:00 in Loon op Zand. Helena is overleden op zaterdag 19 december 1908 om 04:00 in Loon op Zand, 72 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1860 tot 1890    mattenmaakster
Helena:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1855 in Loon op Zand met Dingenman Kops, 25 jaar oud. Dingenman is geboren op zaterdag 19 december 1829 om 01:00 in Loon op Zand, zoon van Theodorus Kops en Hendrina Damen. Dingenman is overleden op maandag 29 november 1886 om 23:30 in Loon op Zand, 56 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1850 tot 1860    Hoge Zandschel No. 741, Kaatsheuvel
vanaf 1860 tot 1886    Hoge Zandschel No. 564, Kaatsheuvel
Beroep:
vanaf 1855 tot 1886    schoenmaker

(2) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 13 november 1890 in Loon op Zand met Bernardus van Wanrooij, 58 jaar oud. Bernardus is geboren op zaterdag 15 september 1832 in Loon op Zand, zoon van Johannes van Wanrooij en Adriana van der Schans. Bernardus is overleden op maandag 6 mei 1901 om 16:00 in Loon op Zand, 68 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker

1.1.1.3.5.1.2.1 Arnoldus Haans is geboren op vrijdag 29 september 1826 om 12:00 in Loon op Zand, zoon van Henricus (Hendrik) Haans en Elisabeth de Beer. Arnoldus is overleden op donderdag 4 maart 1897 om 07:00 in Waspik, 70 jaar oud.
Adressen:
vanaf 20-05-1851 tot 20-07-1857    ’s Grevelduin Capelle
vanaf 17-07-1857 tot 1897    Waspik
Beroepen:
bouwknecht
dagloner
vanaf 1851 tot 1857    dienstbode
Vermelding:
1897    Memorie van Successie (Onder de gemeente Waspik huis en erf in sectie no. 459 groot 46 centinaren)
Arnoldus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1857 in Waspik met Hendrika de Bont, 27 jaar oud. Hendrika is geboren op zondag 28 maart 1830 om 03:00 in Waspik, dochter van Hendrik de Bont en Maria Netten. Hendrika is overleden op dinsdag 28 november 1916 om 15:00 in Waspik, 86 jaar oud.
Adres:
1857    Waspik

Kinderen van Arnoldus en Hendrika:
1 Hendrikus Haans, geboren op zondag 25 oktober 1857 in Waspik ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.2.1.1.
2 Maria Catharina Haans, geboren op maandag 6 december 1858 in Waspik. Maria Catharina is overleden op zaterdag 25 oktober 1924 om 07:30 in Waspik, 65 jaar oud. Maria Catharina bleef ongehuwd.
3 Elisabeth Haans, geboren op woensdag 22 februari 1860 in Waspik. Elisabeth is overleden op zondag 24 juni 1860 om 07:00 in Waspik, 4 maanden oud.
4 Elisabeth Haans, geboren op dinsdag 21 mei 1861 in Waspik. Elisabeth is overleden op donderdag 15 februari 1923 om 09:30 in Raamsdonk, 61 jaar oud.
Adres:
1923    Waspik
Elisabeth bleef ongehuwd.
5 Hendrika Haans, geboren op maandag 28 juli 1862 in Waspik. Hendrika is overleden op donderdag 4 mei 1899 om 09:00 in Waspik, 36 jaar oud. Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 mei 1890 in Waspik met Hendrikus Schalken, 29 jaar oud. Hendrikus is geboren op vrijdag 29 juni 1860 in Waspik, zoon van Johannes Schalken en Anna Maria Koopmans.
Beroep:
scheepstimmerman
6 Johannes Haans, geboren op vrijdag 2 oktober 1863 in Waspik. Johannes is overleden op zaterdag 25 juni 1904 om 22:00 in Waspik, 40 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Johannes bleef ongehuwd.
7 Anselmus Haans, geboren op dinsdag 28 februari 1865 in Waspik. Anselmus is overleden op donderdag 17 augustus 1865 om 07:00 in Waspik, 5 maanden oud.
8 Antonie Haans, geboren op woensdag 22 augustus 1866 in Waspik. Antonie is overleden op donderdag 7 februari 1867 om 05:00 in Waspik, 5 maanden oud.
9 n.n. Haans, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 10 juni 1868 om 06:00 in Waspik.
10 Cornelis Haans, geboren op vrijdag 12 januari 1872 in Waspik. Cornelis is overleden op vrijdag 29 juni 1945 om 13:30 in Waspik, 73 jaar oud.
Adres:
1923    Waspik
Beroep:
scheepstimmerman
Cornelis bleef ongehuwd.

85 1938 50-jarig huwelijk Driek Haans en Betje van Sprang86 huis familie Haans-van Sprang te Waspik87 rouwbrief 1955 Elisabeth van Sprang
1.1.1.3.5.1.2.1.1 Hendrikus Haans (afb. 85 t/m 87) is geboren op zondag 25 oktober 1857 in Waspik, zoon van Arnoldus Haans en Hendrika de Bont. Hendrikus is overleden op zaterdag 22 juli 1939 om 16:30 in Raamsdonk, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1939.
Adressen:
Veerstraat 31, Waspik
"Dijkje", Waspik
Beroep:
scheepstimmerman
Hendrikus trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 30 mei 1888 in Waspik met Elisabeth van Sprang, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 2 september 1863 in Hedikhuizen, dochter van Hendrikus Adrianus van Sprang en Wilhelmina de Laat. Elisabeth is overleden op vrijdag 25 februari 1955 om 15:00 in Raamsdonkveer, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1955. Zij is begraven op maandag 28 februari 1955 te Raamsdonkveer.

Kinderen van Hendrikus en Elisabeth:
88 Drika Haans89 Nies Pols
1 Hendrika (Drika) Haans (afb. 88), geboren op vrijdag 1 maart 1889 in Waspik. Drika is overleden op dinsdag 23 juni 1964 in Dordrecht, 75 jaar oud. Zij is begraven te Dordrecht.
Adres:
1955    Dordrecht
Drika trouwde, 20 jaar oud, op maandag 28 juni 1909 in Waspik met Dionijsius Joannes (Nies) Pols (afb. 89), 25 jaar oud. Dionijsius Joannes is geboren op zondag 23 december 1883 in Antwerpen (B), zoon van Wilhelmus Pols en Johanna van Onzenoort. Nies is overleden op vrijdag 6 oktober 1939 in Dordrecht, 55 jaar oud (oorzaak: busongeluk).
Notitie bij Nies: Koopt in 1927 de Volti Subito van zijn broer Theodorus Hubertus Pols.
Caféhouder van café aan Groothoofd 3 te Dordrecht in 1938.

Adres:
vanaf ±1920 tot 1938    Voorstraat 35, Dordrecht
Beroepen:
schipper
sleepagent
caféhouder
2 Wilhelmina (Mina) Haans, geboren op woensdag 23 juli 1890 in Waspik. Mina is overleden op donderdag 8 april 1982 in Bladel, 91 jaar oud. Zij is begraven op maandag 12 april 1982 te Raamsdonkveer.
Adres:
1955    Raamsdonkveer
Mina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1911 in Tilburg met Josephus Adrianus (Sjef) Pols, 30 jaar oud. Josephus Adrianus is geboren op donderdag 25 augustus 1881 in Gorinchem, zoon van Wilhelmus Pols en Johanna van Onzenoort. Sjef is overleden op zondag 1 februari 1953 om 15:00 in Raamsdonk, 71 jaar oud (oorzaak: hartaanval bij het sjouwen van zandzakken tijdens de watersnoodramp).
Notitie bij Sjef: schipper op de Esperanto
Adres:
vanaf 27-06-1916 tot 01-02-1917    Oude Zijds Voorburgwal 46, Amsterdam (schip, bij Dijkhuizen)
Beroep:
schipper op de Esperanto
3 Arnolda Maria Haans, geboren op woensdag 9 oktober 1895 in Waspik. Arnolda Maria is overleden op dinsdag 5 april 1983 in Heerlen, 87 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 9 april 1983 te Imstenrade. Arnolda Maria trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 oktober 1925 in Waspik met Hendrikus Walterus (Hendrik) Buijs, 33 jaar oud. Hendrikus Walterus is geboren op dinsdag 16 februari 1892 in Waspik, zoon van Adam Buijs en Catharina Arnolda van de Grint. Hendrik is overleden op dinsdag 8 juni 1982 in Heerlen, 90 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 12 juni 1982 te Heerlen.
Adres:
vanaf 1955 tot 1982    Heerlen

1.1.1.3.5.1.3 Petrus (Pieter) Haans is geboren in 1800, zoon van Dionijsius Haans en Cornelia Henricus Verbeek. Hij is gedoopt op vrijdag 17 januari 1800 in Loon op Zand. Pieter is overleden op donderdag 8 december 1853 om 10:00 in Loon op Zand, 53 jaar oud.
Adressen:
tot 27-04-1840    Tilburg
vanaf 27-04-1840    Loon op Zand
vanaf 1847 tot 1851    Kerkstraat, Loon op Zand
Beroepen:
bouwman
voerman
Pieter trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1846 in Loon op Zand met Helena van Amelsvoord, 30 jaar oud. Helena is geboren op donderdag 7 maart 1816 in Loon op Zand, dochter van Adriaan Johannisse van Amelsvoord en Dingena Willemse Dingemans. Helena is overleden op maandag 22 maart 1886 om 08:00 in Loon op Zand, 70 jaar oud.
Notitie bij Helena: ook: Amelsvoort
Beroep:
winkelierster

Kinderen van Pieter en Helena:
1 n.n. Haans, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 16 april 1847 om 07:00 in Loon op Zand.
90 Johannes Laurentius Vermeer en Cornelia Haans (foto circa 1900)
2 Cornelia Haans, geboren op maandag 24 juli 1848 om 04:00 in Loon op Zand. Cornelia is overleden op dinsdag 22 maart 1921 om 01:30 in Loon op Zand, 72 jaar oud. Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 20 november 1879 in Loon op Zand met Johannes Laurentius Vermeer (afb. 90), 29 jaar oud. Johannes Laurentius is geboren op woensdag 2 januari 1850 om 07:00 in Loon op Zand, zoon van Adriaan Vermeer en Klara Verster. Johannes Laurentius is overleden op zaterdag 13 januari 1912 om 21:00 in Loon op Zand, 62 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1880 tot 1882    Kerkstraat 138, Loon op Zand
1883    Kerkstraat 145, Loon op Zand
vanaf 1885 tot 1887    Kerkstraat 149, Loon op Zand
1890    Kerkstraat 155, Loon op Zand
Beroep:
brievengaarder
3 Dingena Haans, geboren op zondag 16 februari 1851 om 14:00 in Loon op Zand. Dingena is overleden op dinsdag 27 oktober 1903 om 02:00 in Loon op Zand, 52 jaar oud. Dingena bleef ongehuwd.

1.1.1.3.5.1.4 Arnoldus Haans is geboren in 1802, zoon van Dionijsius Haans en Cornelia Henricus Verbeek. Hij is gedoopt op donderdag 22 juli 1802 in Loon op Zand. Arnoldus is overleden op zaterdag 24 oktober 1885 om 20:00 in Udenhout, 83 jaar oud.
Adressen:
Loon op Zand
vanaf 1843 tot 1851    wijk Klokkenberg No. 96, Loon op Zand
1878    Udenhout
Beroepen:
bouwman
landbouwer
Arnoldus trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 26 april 1838 in Goirle met Wilhelmina Stoopen, 30 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zaterdag 23 januari 1808 in Goirle, dochter van Antonie Stoopen en Adriana van der Pol. Wilhelmina is overleden op woensdag 5 september 1860 om 17:00 in Loon op Zand, 52 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: ook: Stoopen, Hoopen

Kinderen van Arnoldus en Wilhelmina:
1 Cornelia Haans, geboren op donderdag 14 februari 1839 om 14:00 in Loon op Zand. Cornelia is overleden op zaterdag 16 maart 1839 om 09:00 in Loon op Zand, 1 maand oud.
2 Cornelia Haans, geboren op vrijdag 31 januari 1840 om 16:00 in Loon op Zand. Cornelia is overleden op dinsdag 10 maart 1840 om 18:00 in Loon op Zand, 1 maand oud.
3 Cornelis Haans, geboren op woensdag 28 april 1841 om 23:00 in Loon op Zand. Cornelis is overleden op zaterdag 25 augustus 1860 om 16:00 in Loon op Zand, 19 jaar oud.
Beroep:
bouwman
4 Antonie Haans, geboren op dinsdag 17 mei 1842 om 18:00 in Loon op Zand. Antonie is overleden op woensdag 3 augustus 1842 om 24:00 in Loon op Zand, 2 maanden oud.
5 Adriana Haans, geboren op zaterdag 19 augustus 1843 om 18:00 in Loon op Zand. Adriana is overleden op vrijdag 4 november 1927 om 06:00 in Udenhout, 84 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Adriana trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 oktober 1872 in Tilburg met Cornelis Stokkermans, 43 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 27 juli 1829 in Tilburg, zoon van Martinus Stokkermans en Johanna Snoeren. Cornelis is overleden op zaterdag 17 juni 1899 om 19:00 in Tilburg, 69 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
6 Martinus Haans, geboren op woensdag 23 oktober 1844 om 04:00 in Loon op Zand. Martinus is overleden op dinsdag 7 januari 1845 om 02:30 in Loon op Zand, 2 maanden oud.
7 Dionisius Haans, geboren op donderdag 5 februari 1846 om 22:00 in Loon op Zand. Dionisius is overleden op zaterdag 25 april 1846 om 03:00 in Loon op Zand, 2 maanden oud.
8 Antonia Haans, geboren op dinsdag 11 mei 1847 om 11:00 in Loon op Zand. Antonia is overleden op donderdag 6 december 1923 om 16:30 in Loon op Zand, 76 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Antonia trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 2 mei 1878 in Tilburg met Thomas van den Hoven, 35 jaar oud. Thomas is geboren op zondag 20 november 1842 in Loon op Zand, zoon van Martinus van den Hoven en Maria Beunis. Thomas is overleden op dinsdag 9 juni 1925 om 03:00 in Loon op Zand, 82 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
9 Gerdina Haans, geboren op woensdag 15 november 1848 om 15:00 in Loon op Zand. Gerdina is overleden op maandag 16 december 1929 om 17:00 in Tilburg, 81 jaar oud. Gerdina trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 23 november 1892 in Tilburg met Adriaan Hamers, 51 jaar oud. Adriaan is geboren op maandag 1 februari 1841 in Tilburg, zoon van Adriaan Hamers en Dijmphna van den Biggelaar. Adriaan is overleden op dinsdag 28 november 1911 om 22:00 in Tilburg, 70 jaar oud.
Beroep:
bouwman
Gerdina bleef kinderloos. 10 Jan Haans, geboren op zaterdag 31 augustus 1850 om 11:00 in Loon op Zand. Jan is overleden op maandag 28 oktober 1850 om 05:00 in Loon op Zand, 1 maand oud.
11 Maria Haans, geboren op maandag 29 december 1851 om 12:00 in Loon op Zand. Maria is overleden op vrijdag 22 december 1916 om 14:00 in Udenhout, 64 jaar oud. Maria trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 6 mei 1890 in Udenhout met Johannes (Jan) Kroot, 39 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 15 januari 1851 in Loon op Zand, zoon van Johannes Kroot en Hendrika van Gorkom. Jan is overleden op dinsdag 21 november 1933 om 09:30 in Udenhout, 82 jaar oud.
Beroep:
landbouwer

1.1.1.3.5.1.5 Joannes Haans is geboren in 1808, zoon van Dionijsius Haans en Cornelia Henricus Verbeek. Hij is gedoopt op dinsdag 21 juni 1808 in Loon op Zand. Joannes is overleden op zondag 28 oktober 1883 om 19:00 in Loon op Zand, 75 jaar oud.
Adressen:
tot 13-03-1839    Loon op Zand
vanaf 13-03-1839 tot 27-04-1840    Oostheikant nr.884, Tilburg
vanaf 27-04-1840    Loon op Zand
Beroepen:
schoenmaker
voerman
landbouwer
Joannes trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 23 november 1832 in Loon op Zand met Maria Kennekens, 34 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 12 juni 1798 in Loon op Zand, dochter van Peter Jan Kennekens en Johanna Jan Dingemans. Maria is overleden op zondag 26 februari 1865 om 11:00 in Loon op Zand, 66 jaar oud.

Kinderen van Joannes en Maria:
1 Dionisius Haans, geboren op donderdag 5 september 1833 om 12:00 in Loon op Zand ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.
2 Petrus Haans, geboren op zaterdag 28 maart 1835 om 05:00 in Loon op Zand. Petrus is overleden op zondag 8 september 1850 om 22:30 in Loon op Zand, 15 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
3 Arnoldus Haans, geboren op zondag 23 april 1837 om 17:00 in Loon op Zand ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.2.
4 Johannes Haans, geboren op zondag 8 december 1839 om 19:00 in Tilburg. Johannes is overleden op maandag 23 maart 1840 om 14:00 in Tilburg, 3 maanden oud.
Notitie bij Johannes: onduidelijk is of het om een zoon of dochter gaat: de geboorteake meldt Johannes, de overlijdensakte Johanna.

1.1.1.3.5.1.5.1 Dionisius Haans is geboren op donderdag 5 september 1833 om 12:00 in Loon op Zand, zoon van Joannes Haans en Maria Kennekens. Dionisius is overleden op vrijdag 21 februari 1890 om 07:00 in Loon op Zand, 56 jaar oud.
Adressen:
1869    Kerkstraat 67, Loon op Zand
1873    Houtsche Straat, Udenhout
±1889    Klokkenberg 243 (voorheen 218), Loon op Zand
Beroepen:
vanaf 1863 tot 1869    schoenmaker
vanaf 1873 tot 1890    landbouwer
Dionisius trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 april 1863 in Loon op Zand met Maria Anna Kolsteren, 21 jaar oud. Maria Anna is geboren op donderdag 4 november 1841 in Loon op Zand, dochter van Jan Kolsteren en Adriana Leemans. Maria Anna is overleden op vrijdag 2 februari 1917 om 00:30 in Loon op Zand, 75 jaar oud.

Kinderen van Dionisius en Maria Anna:
1 Adriana Haans, geboren op maandag 21 maart 1864 om 05:00 in Loon op Zand. Adriana is overleden op donderdag 7 mei 1914 om 23:00 in Loon op Zand, 50 jaar oud. Adriana bleef ongehuwd.
2 Johannes Martinus Haans, geboren op zondag 21 februari 1869 om 04:30 in Loon op Zand ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.1.
3 Peter Haans, geboren op zondag 2 november 1873 om 09:00 in Udenhout ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.2.

1.1.1.3.5.1.5.1.1 Johannes Martinus Haans is geboren op zondag 21 februari 1869 om 04:30 in Loon op Zand, zoon van Dionisius Haans en Maria Anna Kolsteren. Johannes Martinus is overleden op dinsdag 3 november 1936 om 23:00 in Loon op Zand, 67 jaar oud.
Adressen:
Kerkstraat A 357, Loon op Zand
vanaf 1890 tot 1920    Bergstraat A 365, Loon op Zand
vanaf 1923 tot 1936    Loon op Zand
Beroepen:
1902    schoenmaker
1936    winkelier
Johannes Martinus trouwde, 33 jaar oud, op maandag 3 november 1902 in Loon op Zand met Joanna Petronella van den Broek, 24 jaar oud. Joanna Petronella is geboren op vrijdag 9 augustus 1878 in Loon op Zand, dochter van Johannes van den Broek en Catharina van Laarhoven. Joanna Petronella is overleden op zondag 29 juni 1969 in Loon op Zand, 90 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 2 juli 1969 te Loon op Zand.
Adressen:
vanaf 07-05-1898 tot 01-05-1900    Baardwijk
vanaf 01-05-1900 tot 1920    Bergstraat A 365, Loon op Zand
Beroep:
vanaf 1898 tot 1900    dienstbode
Johannes Martinus bleef kinderloos.
1.1.1.3.5.1.5.1.2 Peter Haans is geboren op zondag 2 november 1873 om 09:00 in Udenhout, zoon van Dionisius Haans en Maria Anna Kolsteren. Peter is overleden op vrijdag 9 december 1955, 82 jaar oud.
Adres:
1950    Tramlaan, Kaatsheuvel
Beroep:
vanaf 1907 tot 1936    schoenmaker
Peter trouwde, 33 jaar oud, op maandag 6 mei 1907 in Loon op Zand met Johanna van Dijk, 23 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 5 september 1883 om 18:00 in Kaatsheuvel, dochter van Adriaan van Dijk en Johanna Maria van Gorkum. Johanna is overleden op dinsdag 13 april 1943 om 20:30 in Kaatsheuvel, 59 jaar oud. Zij is begraven te Kaatsheuvel.

Kinderen van Peter en Johanna:
1 Maria Haans, geboren op donderdag 28 november 1907 in Loon op Zand. Maria is overleden op woensdag 27 februari 1991 in Dongen, 83 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1936 met Adrianus Leonardus van Meel, 27 jaar oud. Adrianus Leonardus is geboren op maandag 27 juli 1908 in Dongen. Adrianus Leonardus is overleden op vrijdag 3 mei 1985 in Tilburg, 76 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 mei 1985 te Tilburg.
2 Petronella Maria (Pieta) Haans, geboren op donderdag 17 juni 1909 in Loon op Zand. Pieta is overleden op donderdag 11 december 1980 in Tilburg, 71 jaar oud. Pieta trouwde, 25 jaar oud, op maandag 22 oktober 1934 met Petrus Josephus Maria (Piet) van de Rijdt, 32 jaar oud. Petrus Josephus Maria is geboren op dinsdag 25 maart 1902 in Tilburg, zoon van Jozefus van de Rijdt en Wilhelmina Helena van den Hoek. Piet is overleden op donderdag 9 december 1976 in Tilburg, 74 jaar oud.
Beroepen:
fabrieksarbeider
draadmaker
3 Martinus Adrianus Haans, geboren op woensdag 22 maart 1911 in Loon op Zand. Martinus Adrianus is overleden op zondag 24 december 1911 om 09:00 in Loon op Zand, 9 maanden oud.
4 Dionijsius (Tinus) Haans, geboren op vrijdag 22 november 1912 in Loon op Zand ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.2.1.
5 Adrianus Haans, geboren op zondag 7 maart 1915 in Loon op Zand. Adrianus is overleden op zondag 30 december 1917 om 19:00 in Loon op Zand, 2 jaar oud.
6 Adriana Haans, geboren op vrijdag 29 december 1916 in Loon op Zand. Adriana is overleden op zaterdag 23 november 1918 om 22:00 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
7 Johanna Petronella Haans, geboren op vrijdag 25 oktober 1918 in Loon op Zand. Johanna Petronella is overleden op zaterdag 6 juni 1936 om 17:00 in Loon op Zand, 17 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeidster
Johanna Petronella bleef ongehuwd.
8 Marinus (Rien) Haans, geboren op dinsdag 1 juni 1920 in Kaatsheuvel ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.2.2.
9 Johannes (Joop) Haans, geboren op dinsdag 18 april 1922 in Loon op Zand ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.2.3.
10 Adriana (Sjaan) Haans, geboren op dinsdag 18 april 1922 in Kaatsheuvel. Sjaan is overleden op maandag 1 maart 1999 in Moergestel, 76 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 5 maart 1999 te Moergestel.
Notitie bij Sjaan: Zuster Aloysia. Ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg op 27 oktober 1947.
Sjaan bleef ongehuwd.
11 Gerarda Joanna Theresia (Grada) Haans, geboren op zondag 18 november 1928 in Kaatsheuvel. Grada is overleden op zaterdag 19 februari 2000, 71 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 22 februari 2000 te Tilburg. Grada trouwde met Pieter van Houwelingen. Pieter is geboren op vrijdag 21 april 1922. Pieter is overleden op zaterdag 29 oktober 2011, 89 jaar oud.

1.1.1.3.5.1.5.1.2.1 Dionijsius (Tinus) Haans is geboren op vrijdag 22 november 1912 in Loon op Zand, zoon van Peter Haans en Johanna van Dijk. Tinus is overleden op zondag 1 augustus 1999 in Gorinchem, 86 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 augustus 1999 te Gorinchem.
Adressen:
tot 07-05-1950    Java (Indonesië)
vanaf 08-05-1950    Tramlaan, Kaatsheuvel
Tinus trouwde met Raden Roro Harsiwyarti (Hes) Iskak. Raden Roro Harsiwyarti is geboren in Java (Indonesië). Hes is overleden vóór 1999.

1.1.1.3.5.1.5.1.2.2 Marinus (Rien) Haans is geboren op dinsdag 1 juni 1920 in Kaatsheuvel, zoon van Peter Haans en Johanna van Dijk. Rien is overleden op woensdag 31 augustus 2005 in Kaatsheuvel, 85 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 6 september 2005 te Loon op Zand. Rien trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 5 januari 1954 in Loon op Zand met Cornelia Maria (Corrie) van Loon, 31 jaar oud. Cornelia Maria is geboren op zaterdag 25 februari 1922 in Loon op Zand, dochter van Jacobus Maria Donatius van Loon en Cornelia Maria Leermakers. Corrie is overleden op dinsdag 20 juni 2006 in Tilburg, 84 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 24 juni 2006 te Loon op Zand.

Kind van Rien en Corrie:
1 Anja Haans °. Anja trouwde met Frans Blommers °.

1.1.1.3.5.1.5.1.2.3 Johannes (Joop) Haans is geboren op dinsdag 18 april 1922 in Loon op Zand, zoon van Peter Haans en Johanna van Dijk. Joop is overleden op woensdag 22 december 1954 om 08:00 in Alkmaar, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1954.
Notitie bij Joop: Johannes is tijdens het overvaren van personeel van de chocolade fabriek Ringers overvaren door een motorboot en is daarbij verdronken. Twee dagen later werd hij terug gevonden.
(bron: Arie Leeuwrik - internet)

Adres:
1954    Alkmaar
Beroepen:
veerman bij Ringers
1954    expeditieknecht
Joop trouwde met Neeltje (Nel) Harder °. Zij is een dochter van Johannes Leonard Harder en Anna Bek.

Kinderen van Joop en Nel:
1 Johanna (Joke) Haans ° ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.2.3.1.
2 Petrus Johannes Leonardus (Pierre) Haans, geboren op zondag 29 juni 1947 in Alkmaar ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.2.3.2.
3 Anna (Ans) Haans, geboren op maandag 1 augustus 1949 in Alkmaar. Ans is overleden op zaterdag 12 september 2009 in Baarn, 60 jaar oud. Ans trouwde met Arie Koorn °.

1.1.1.3.5.1.5.1.2.3.1 Johanna (Joke) Haans °, dochter van Johannes (Joop) Haans en Neeltje (Nel) Harder. Joke:
(1) ging samenwonen met Martinus Cornelis (Mart) van der Steen °.
(2) trouwde met Jan Hendrik Bernard (Jan) ter Horst °.

Kinderen van Joke en Mart:
1 Marcelinus (Marcel) Haans °.
2 Frederikus Maria (Fred) Haans °.
3 Arjan Haans, geboren op zondag 20 juni 1976 ⇒ volgt 1.1.1.3.5.1.5.1.2.3.1.1.


1.1.1.3.5.1.5.1.2.3.1.1 Arjan Haans is geboren op zondag 20 juni 1976, zoon van Martinus Cornelis (Mart) van der Steen en Johanna (Joke) Haans. Arjan is overleden op donderdag 30 augustus 2001, 25 jaar oud. Arjan trouwde met Petra van Baar °.

1.1.1.3.5.1.5.1.2.3.2 Petrus Johannes Leonardus (Pierre) Haans is geboren op zondag 29 juni 1947 in Alkmaar, zoon van Johannes (Joop) Haans en Neeltje (Nel) Harder. Pierre is overleden op dinsdag 30 januari 2001 in Drachten, 53 jaar oud. Pierre:
(1) trouwde met Bea Elshout °.
(2) trouwde met Carla Engwaard °.

Kinderen van Pierre en Bea:
1 Natasja Haans °.
2 Bianca Haans °.
3 Danielle Haans °.
Kinderen van Pierre en Carla:
1 Susan Haans °.
2 Jill Haans °.

1.1.1.3.5.1.5.2 Arnoldus Haans is geboren op zondag 23 april 1837 om 17:00 in Loon op Zand, zoon van Joannes Haans en Maria Kennekens. Arnoldus is overleden op vrijdag 21 oktober 1892 om 10:00 in Loon op Zand, 55 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Arnoldus trouwde, 49 jaar oud, op woensdag 23 juni 1886 in Loon op Zand met Adriana Kuijpers, 44 jaar oud. Adriana is geboren op zondag 1 mei 1842 in Helvoirt, dochter van Martinus Kuijpers en Johanna Barbara Janssen. Adriana is overleden na 1892, minstens 50 jaar oud.

1.1.1.3.6 Augustinus Haens is geboren in 1729, zoon van Peter Adriaen Haens en Maria Cornelis Hendricks (Marij) de Jongh. Hij is gedoopt op maandag 14 maart 1729 in Tilburg. Augustinus is overleden na 1775, minstens 46 jaar oud.
Adres:
1750    Tilburg Stokhasselt
Augustinus trouwde met Anna Catrien Jan Verstijnen, nadat zij op zaterdag 24 januari 1750 in Tilburg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 8 februari 1750 in Tilburg. Anna Catrien Jan is geboren in 1725, dochter van Joannes Hubertus Verstijnen en Gertrudis Sebastianus Janse. Zij is gedoopt op maandag 24 september 1725 in Oisterwijk. Anna Catrien Jan is overleden op een onbekende dag in september 1791, 66 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 september 1791 te Tilburg.
Adressen:
1750    Tilburg Stokhasselt
1791    Tilburg Hasselt

Kinderen van Augustinus en Anna Catrien Jan:
1 Adrianus Haens, geboren in 1751. Hij is gedoopt op donderdag 21 januari 1751 in Tilburg.
2 Joannes Haens, geboren in 1752. Hij is gedoopt op zaterdag 26 augustus 1752 in Tilburg.
3 Gertrudis (Geertrui) Haens, geboren in 1755. Zij is gedoopt op woensdag 28 mei 1755. Geertrui is overleden in 1804, 49 jaar oud. Zij is begraven op maandag 15 oktober 1804 te Tilburg.
Adressen:
1775    Tilburg Hasselt
1804    Tilburg Stokhasselt
Geertrui trouwde met Norbart Huijbert Somers, nadat zij op zaterdag 11 februari 1775 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 26 februari 1775 in Tilburg. Norbart Huijbert is geboren in 1751, zoon van Huijbert Adriaan Somers en Cornelia Donders. Hij is gedoopt op vrijdag 23 april 1751 in Tilburg. Norbart Huijbert is overleden in 1801, 50 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 december 1801 te Tilburg.
Adressen:
1775    Tilburg Hoeven
1801    Tilburg Reijt


index

In verband met de bescherming van de privacy worden van de met ° gemerkte personen niet alle gegevens weergegeven.
Bronvermeldingen kunnen worden opgevraagd bij fiches onder de desbetreffende persoon.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2

<genealogie van de familie Haans>