feiten en gebeurtenissen

 
 

1670 Mayus 1670 - 6. Ariaen Cornelis Joosten & Anna Peeter Cornelis .
Trouwboek Rooms Katholieke Parochie 't Goirke 1633-1667
Adriaen Cornelis Joost Haens (1645-1723) en Anna Peter Cornelis Donders (1650-1689)

   
 


1701 Peter Adriaen Haens, j.m., oudt 22 jaar wonende aan de Reidt met Marij Cornelis de Jongh j.d. oudt 21 jaar, wonende aan de Stock-Hasselt beiden geboorten tot Tilborgh, en geassisteert met haer vaeders. ondertrouwt den 10 september, getrouwt den 25 dito
Trouwboeken Nederduits Gereformeerd Gemeente Tilburg 1701-1734 register 16 pagina 12
Peter Adriaen Haens (1679-1759) en Maria Cornelis Hendricks de Jongh (1682-1740)

   
 


1734 Adriaan Peter Haans J:M: Oud 30 jaren geboortig van Tilborg geassisteert met Peter Adriaan Haans zijn vader met Willemina Gijsbert van Iersel J:D: Oud 27 jaren geboortig van Tilborg wonende aan de Stockhasselt geassisteerd met hare broeder Gijsbert van Iersel, zijn in wettige ondertrouw opgenomen den 12 feb 1734 en nadat haar drie huwelijkse proclamatien sonder verhinderingen gegaan waren in onse kerk opentlijk getrouwt den 28 feb 1734 dito de trouw attestatie gegeven.
Trouwboeken Nederduits Gereformeerde Gemeente Tilburg 1773-1746 register 17 pagina 2
Adriaan Peter Haans (1702-1748) en Willemina Gijsbert van Iersel (1707-1758)

   
 


1765 Den 13e april 1765. Peter Haans j.m. gebooren alhier te Tilborg en wonende meede alhier aan den Oosthijkant met Willemijn Snellen j.d. gebooren alsvoor en wonende meede alsvoor aan den Hoeven. Na den bruidegom verklaarde 28 jaar oud en altijd trouw geweest te zijn, de ouders overleeden, hij was geassisteert met zijnen broeder Gijsbert Haans, die 't overige meedegetuigde. De bruijd verklaarde 25 jaar oud en altijd trouw geweest te zijn, zij was geassisteert met haar stiefvader Jan Hermanus Abelen die in het huwelijk conserteerde en het overige meedegetuijgden. Bovenstaande bruijdegom en bruijd zijn alhier getrouwdt den 28e april 1765, den trouwbrief den zelfden dag afgegeven.
Predikanten trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Tilburg 1759-1765 register 19 pagina 166
Peter Haans (1736-1794) en Willemijn Snellen (1742-1792)

   
 

1792 21 januari verhuisde Cornelius Gerardus Haens naar Geldrop en kan aldus beschouwd worden als de stamvader van de Geldropse tak van de familie Haans.
Dorpsbestuur Tilburg Borgbrieven 1387-1810, invenatris nummer 139 p. 244.
Cornelius Gerardus Haans (1767-1831) gehuwd met Isabella de Bruijn (1766-1849)

   
 


1805 Adriaan Peter Haans meerderjarig jongmans geboren en wonende alhier, van professie wever verklaard geen ouders meer te hebben met Anna Maria Heijkants jonge dogter van 22 jaren geboren en wonende alsvoor geassisteerd met Adriaan Pijnenborg dewelke verklaarde dat haar moeder de weduwe Anthony Heijkants is het huwelijk conserteerde. Zijn ingeschreven Om naar ..... Tilborg den Twintigsten April 1800vijf. kanttekening: getrouwd den 6e Mei 1805
Huwelijken bij schepenen Tilburg 1655-1810 register 41 pagina 52
Adriaan Peter Haans (1778-1821) en Anna Maria Heijkants (1784-1855)

   
 

1817 Maria Haans is verdronken in een nabij gelegen askuil vol water. Zij klaagde van draaiingen in het hoofd. Tilburg Hasselt.
Register van jugementen 24 feburari 1817 - archief burgerlijke stand Tilburg
Maria Jan Peter Haens (1745-1817) weduwe van Laurens Cornelis Janssen (1745-1810)

   
 

1823 - 23 februari op zondag, weinige minuten voor 8 uren 's morgens, gaat Gijsbert Haans frisch en gezond in de Kerk om Mis te horen en nog vóór de klok 8 uur slaat zakt hij in malkaar onder in de bank en was dood. Volgens mijn berekening in 2 minuten tijd gezond en dood.
Uit het Dagboek van een Tilburger, aangetekend door L.D. Lelie en J.B. de Beer.
Gijsbert Haans (1747-1823) gehuwd met Anna Maria Pessers (1760-1830)

   
 

1858 Franciscus Hubertus Haans, militair, overleden op 20-jarige leeftijd op 26 april 1858 Amsterdam.
Tilburg Burgerlijke Stand overlijden 1858 akte 334.
Franciscus Hubertus Haans (1837-1858) zoon van Peter Haans en Maria Anna Jonkers

   
 

1881 In Memoriam. Zaterdag overleed de oudste persoon van Tilburg, Mevrouw B. Krabbendam in de ouderdom van 93 jaren. De oudste nu nog levende is nu Maria Catharina Haens, weduwe van H. Osstrade, wonende wijk Korvel B. 583, zij is op 14 October 1790 te Tilburg geboren. Zij heeft nu de leeftijd bereikt van 90 jaar 7 maanden en 4 dagen. (Donderdag 19 Mei 1881 overleden)
Tilburgsche Courant, 19 mei 1881.
Maria Catharina Haens (1790-1881) weduwe van Hendrik van Osstrade (1789-1850)

   
 

1887 Donderdag-avond is de stal van den landbouwer J. B. Haans in de Reit alhier in de asch gelegd.
 De brand ontstond door een onbekende oorzaak, terwijl alle huisgenooten aan tafel waren en toen men bij den stal kwam, stond deze reeds in volle vlam; met moeite kon men het vee nog redden, slechts een paard moest men in de vuurzee achterlaten.
 De met riet gedekte boerenwoning, die slechts door een brandgevel van den stal is gescheiden, en waarover de vlam reeds heensloeg toen de spuiten aankwamen, bleef behouden.
 De stal is verzekerd bij de Bataafsche maatschappij, de roerende goederen (met uitzondering van het paard, dat niet was geassureerd) bij de maatschappij de Schelde.
Indien door onze brandspuiten (hier waren tegenwoordig die van Korvel, Goirke en Hasselt) ooit wonderen zijn verricht dan was het bij deze gelegenheid.
 Onze gewaardeerde opperbrandmeester, de heer L. G. Swagemakers, commandeerde op eene wijze, die tact en kennis van zaken verried, de verschillende spuiten en aan zijn beleid en den ijver van der verschillende brandmeesters en ondergeschikten is het te danken, dat de boerderij, die verschillende malen aan de binnen- en buitenzijde vuur vatte, behouden bleef, op 't oogenblik dat de meeste toeschouwers het gebouw voor verloren hielden.
 Een "bravo!" voor zulke mannen.

 

Tilburgsche Courant, 30 januari 1887.
Het betreft hier waarschijnlijk Jan Baptist Haans (1835-1911) gehuwd met Elisabeth Brekelmans (1842-1911)

   
 

1887 Adrianus Haans, militair, overleden op 20-jarige leeftijd op 24 maart 1887 Breda.
Tilburg Burgerlijke Stand overlijden 1887 akte 244.
Adrianus Haans (1867-1887) zoon van Peter Haans en Adriana van Houtum

   
 

1895 Met de Tilburgse Processie naar Scherpenheuvel vertrok zondag zekere burger dochter Petr. Haans, die door een val een mankement aan haar been had dat volgens de heren doktoren niet kon genezen, waardoor amputatie noodzakelijk was. Onder het bidden van de Rozenkrans is zij zondagavond aldaar geheel hersteld.
Tilburgsche Courant, 11 juli 1895.

   
 

1899 Woensdagavond ontlastte zich boven Tilburg een hevig onweer. Door bliksem inslag brandde de herberg van J. Haans in de Rauwbraken, tot de grond toe af. Ook sloeg de bliksem een groot gat in de Donkerstraat bij het huis van de heer Severeijns.
Tilburgsche Courant, 7 september 1899.
Johannes Haans (1872) gehuwd met Maria Louisa Jaspers (1872)

   
 

1913 Geldrop. Als een staaltje van rijken huwelijkszegen kunnen we mededeelen dat deze week bij P. Haans-Verdonk alhier de 13e zoon werd geboren, waarvan er nog 10 in 't leven zijn.
Met meisjes is tot heden de ooievaar steeds voorbij gevlogen.
Meierijsche Courant 10 juli 1913 p. 2.
Petrus Haans (1869-1943) en Francisca Verdonk (1870-1921) ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon Carolus Lambertus Haans (1913-1913)

   
 

1922 Gouden Bruiloft van het echtpaar Johannes Haans en Maria van Spaandonk.
Nieuwe Tilburgse Courant, 19 augustus 1922.
Johannes Haans (1848-1925) en Anna Maria van Spaandonk (1846-1933)

   
 

1925 De heer Joh. Haans herdenkt zijn 50-jarig jubileum bij de firma Pollet & Zn.
Nieuwe Tilburgse Courant, 23 september 1925.

   
 

1928 Gouden bruiloft van het echtpaar Franciscus Haans en Cornelia van Hoof.
Nieuwe Tilburgse Courant, 7 april 1928, 19 mei 1928.
Francis Haans (1855-1930) en Adriana Cornelia van Hoof (1857-1934)

   
 

1937 Gouden bruiloft van het echtpaar Jan Haans en Johanna Bertens.
Nieuwe Tilburgse Courant, 8 mei 1937.
Johannes Cornelis Haans (1863-1944) en Johanna Francisca Bertens (1861-1942)

   
 

1944 Gouden bruiloft van het echtpaar A. Haans-Robben.
Nieuwe Tilburgse Courant, 19 september 1944.
Adrianus Maria Haans (1870-?) en Anna Christina Robben (1873-1966)

   
 

1946 Gouden bruiloft van het echtpaar P. Haans en M. Sebregts.
Nieuwe Tilburgse Courant, 1 maart 1946, 6 april 1946, 23 april 1946


Gefotografeerd 23 april 1946 St. Dionysius kerk 't Goirke in Tilburg


Nieuwe Tilburgse Courant, 23 april 1946
 

 

 


Gefotografeerd 23 april 1946 ter hoogte Kapelstraat 20 Tilburg
Petrus Haans (1867-1951) en Maria Anna Sebregts (1868-1950)

 

 

1947 Gouden bruiloft van het echtpaar F. Haans en T.J.W. van Berkel.
Nieuwe Tilburgse Courant, 21 november 1946, 8 februari 1947, 17 februari 1947.
Petrus Franciscus Haans (1874-?) en Theresia Johanna Wilhelmina van Berkel (1875-1952)

   
 

1952 Gouden bruiloft van het echtpaar A.D. Haans en C. Jansen.
Nieuwe Tilburgse Courant, 4 maart 1952, 12 april 1952, 1 mei 1952.
Antonius Dionysius Haans (1880-?) en Catharina Josefa Adriana Jansen (1878-?)

   
 

1952 Gouden bruiloft van het echtpaar M.J. Schenkels en A.M. Haans.
Nieuwe Tilburgse Courant, 7 juni 1952, 19 juni 1952.
Martinus Josephus Schenkels (1877-1967) en Adriana Maria Haans (1879-1960)

   
 

1952 Gouden bruiloft van het echtpaar J. Haens-van Es.
Nieuwe Tilburgse Courant, 4 september 1952.
Johannes Cornelius Haens (1877-?) en Petronella Maria van Es (1881-?)

   
 

1953 Gouden bruiloft van het echtpaar C. van Berkel en Ph. Haans.
Nieuwe Tilburgse Courant, 1 augustus 1953, 5 augustus 1953.
Maria Philomena Josephina Haans (1878-1961) en Cornelis Adrianus van Berkel (1875-1968)

   
 

1954 Twee jubilarissen bij Fr. Mutsaerts en Zoon
De heren L. Hendriks en Fr. Haans herdachten Woensdag de dag, dat zij veertig jaar in dienst waren bij de wollenstoffenfabriek Fr. Mutsaerts en Zoon en de Spoorlaan, respectievelijk als wever en perser. Op het kantoor werden de jubilarissen door de oudste directeur de heer Fr. Mutsaerts toegesproken, die hun daarna elk een gouden horloge met inscriptie en een couvert overhandigde. De bedrijfsleider de heer L. Beerens feliciteerde hen, namens het technisch en kantoorpersoneel en deed zijn gelukwensen vergezeld gaan van een attentie. Namens de fabrieksraad sprak de heer H. van Beurden. Deze legde de nadruk op de goede verstandhouding tussen directie en personeel en dankte daarvoor de patroons. Het officiele gedeelte van deze plechtigheid werd besloten met dankwoorden van de jubilarissen. Nadien was men nog enige tijd gezellig bijeen.
krant, 19 december 1954.

Franciscus Adrianus Haans (1897-1981)
gehuwd met
Maria van de Meerendonk (1904-1968)

1955 Bij de firma Frans Mutsaerts wollenstoffenfabrieken zijn onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau de heren: A.P. Jansen, C.J. de Kock, J.C. van Oudheusden, A.J. Smits, A.H. Verhoof, P.H. van Merkhoven, F.J. de Cock, M.G. van Gool, P.C. van Helvert, J.B. Smulders, A.J. Verhoeven, A.J. de Jong, F.A. Haans, A.C. Hendriks en A.W. Pigmans.
Nieuwe Tilburgse Courant, 6 december 1955.

   
 

1955 Gouden bruiloft van het echtpaar W. Haans-van Spaendonk.
Nieuwe Tilburgse Courant, 8 juni 1955.
Wilhelmus Haans (1879-1961) en Maria Bernadetta van Spaendonk (1877-1966)

   
 

1955 Gouden bruiloft van het echtpaar P. Haans en M. Mutsaers.
Nieuwe Tilburgse Courant, 25 april 1955, 9 mei 1955.
Petrus Franciscus (1884-?) en Anna Maria Mutsaers (1879-?)

   
 
 

1956 Gouden bruiloft van het echtpaar Norbertus Haans en Cornelia v.d. Dries.
Nieuwe Tilburgse Courant, 29 oktober 1956, 8 november 1956.
Norbertus Cornelius Haans (1881-1957) en Joanna Cornelia van den Dries (1884-1981)

   
 

1964 Twee jubilarissen van H. Enneking N.V. door mr. Becht onderscheiden.

Grote verdiensten van Jan Haans
TILBURG, 18 september -
Burgemeester mr. C.J.G. Becht heeft donderdag twee personeelsleden van de Textielfabrieken H.F.C. Enneking NV Goirkestraat 89, onderscheiden. De ceremonie op het bedrijf werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de familieleden van beide werknemers, de directie, de ondernemingsraad en kapelaan E. van den Heuvel.

De heer Jan Haans (54), Gouverneur Borretstraat 18, vierde op zaterdag 9 mei zijn 40-jarig dienstjubileum. Bij die gelegenheid werd hij door de directie warm gehuldigd. Van die 40 jaren is hij 27 jaar weverijleider geweest en als zodanig onderscheidde hij zich door een toewijding die ver boven de gewone plichtsbetrachting uitging. Hij was een centrale figuur in het bedrijf, die iedereen met raad en daad terzijde stond. Verder was hij medeoprichter van het Onderlinge Bijstandsfonds en de Personeelsvereniging van H.F.C. Enneking N.V. Jarenlang vervulde hij bestuursfuncties in beide instellingen.

Goud
Ook in het maatschappelijk leven heeft de heer Haans zich grote verdiensten verworven. Hij was één van de initiatief- [...] jongerensociëteit onder haar vleugels heeft. De kinderen kregen, dank zij Haans, hun felbegeerde speeltuin en ook tot de vestiging van een kunstijsbaan in Tilburg (de vierde in Nederland) droeg hij veel bij. Om al deze bijzondere verdiensten werd de heer Haans door mr. Becht hartelijk gecomplimenteerd, waarna de burgermeester hem de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitreikte. [...]
Op de foto bekijken de heren Denissen (links) en Haans een luchtfoto van het bedrijf, waarvan ze de groei hebben gestimuleerd en van nabij meegemaakt.
krant, september 1964.
Johannes Baptist Josephus Maria Haans (1910-1982) en Johanna Gosewina Melis (1913-1978)

   
 

1965 Gouden bruiloft van echtpaar C. Haans-Horsten.
Nieuwsblad van het Zuiden, 2 februari 1965.
Cornelius Adrianus Haans (1891-1977) en Lucia Maria Josephina Horsten (1890-1976)

   
 

1966 Gouden bruiloft van het echtpaar Pietje C. Haans en Adriana Haans-Maas.
Nieuwsblad van het Zuiden, 22 december 1965, 11 januari 1966.
Petrus Cornelius Haans (1890-1967) en Berta Adriana Maas (1893-1969)

   
   

<genealogie van de familie Haans>